Vegvesenet avlyser konkurranser
(Foto: Dalen)

Vegvesenet avlyser konkurranser

På grunn av usikkerhet omkring regionreformen setter Vegvesenet alle nye driftskontrakter på vent.

– Vegvesenet må sette en fot i bakken og vurdere formuleringer i kontraktsmalene med tanke på regionreformen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Direktoratet har sendt brev til regionene om saken: «Bakgrunnen for avlysningen er uklarheter knyttet til regionreformen hvor deler av sams vegadministrasjon skal underlegges de nye folkevalgte regionene. Dette medfører behov for vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget,» skriver Vegdirektoratet i meldingen til regionene.

Konsekvensen er at anbudskonkurranser som er i markedet må avlyses og konkurranser som er planlagt settes på vent inntil det kommer en avklaring.

Årsaken er ifølge Sandvin at Vegvesenet må se på formuleringer slik at det ikke oppstår unødvendige komplikasjoner ved eventuell overdragelse av kontraktene til ny organisasjon i 2020.

Hun lover at Statens vegvesen skal rekke å inngå nye kontrakter med virkning fra neste høst, selv om driftskontraktene nå settes på vent.

– Vi har nettopp fått et utredningsoppdrag fra Samferdselsdepartementet. Akkurat nå er situasjonen slik at vi må ta høyde for ulike alternativer. Vi må ha driftskonktrakter, vi må drive virksomheten uten stans, samtidig som arbeidet med regionreformen pågår. Men vi skal rekke å inngå nye kontrakter med virkning fra neste høst, sier Sandvin.

Driftskontraktene løper i fem år. Statens vegvesen må avklare hvordan kontrakter som inngås i 2018 skal følges opp for henholdsvis riksveg og fylkesveg når regionreformen gjennomføres.

– Regionreformen medfører at ordningen med sams vegadministrasjon opphører. Det betyr blant annet at fylkeskommunene overtar oppgaver Vegvesenet nå utfører for dem. En av oppgavene Vegvesenet utfører gjennom sams vegadministrasjon er å administrere driftskontrakter på vegne av fylkeskommunene, sier Sandvin.

 

Krevende oppgave

– Essensen i det vedtaket som Stortinget har gjort er at de nye regionene skal tilføres flere oppgaver, deriblant oppgaver som Statens vegvesen i dag utfører for fylkeskommunene. Det er krevende, ikke minst fordi det er en del variasjon mellom fylkene i hvilke oppgaver Statens vegvesen gjennom ordningen med «Sams vegadministrasjon» utfører for fylkene, fortalte vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Våre Veger nr. 8 i år.

Forsiden akkurat nå