PROSJEKTER

Vegvesenet åpner for nye veinormaler

– Etter at vi ba Statens vegvesen se nærmere på veinormalene, foreslår de nå mer fleksible veinormaler. Det vil føre til at de som bygger veien kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
15. juni 2022 - 13:29

Statsråden karakterisere forslaget som "interessant", og sier at departementet skal se nærmere på saken, heter det i en pressemelding.

– Statens vegvesen sier det vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen gå gjennom veinormalene. Formålet var å se om det er mulig å hente ut klimagevinster og kutte kostnader blant annet ved å endre terskelen for når man bygger firefelts vei. Statens vegvesen svarte på oppdraget 15. juni, står det i pressemeldingen fra departementet.

Statens vegvesen foreslår blant annet å gjøre det mulig å bygge to/trefelts vei på veier med mer trafikk enn det som er tillatt i dag. De foreslår også at 90 km/t og 100 km/t skal vurderes på motorveier med fire felt ved gjenbruk av eksisterende veier, i tillegg til dagens 110 km/t. De foreslår også å øke terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei, fra 6000 til 8000 kjøretøy i døgnet.

– Noe av bakgrunnen for bestillingen er å se dette i sammenheng med hvilke veier vi skal prioritere i årene som kommer. Med mer fleksibilitet kan det være aktuelt å gjøre noen endringer på enkelte strekninger. Det er for tidlig å konkludere i saken, men dette er et faglig innspill i vurderingene videre, sier Nygård i meldingen.

  Illustrasjon: Statens vegvesen

– Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket.  Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding fra Vegvesenet.

Veibyggere bør ha større fleksibilitet i valg av veistandard. Det vil bidra til mer gjenbruk av gammel vei når det bygges nytt. Gjenbruk av eksisterende veilinje har ulemper mens veien bygges, men vil i mange tilfeller redusere terrenginngrepene, ifølge Vegvesenet.

Innslagspunkt for de ulike veiklassene. Illustrasjon: Statens vegvesen

Motorveier med 110 km/t må ha en rettere linjeføring enn veier med lavere fartsgrense. En vei som bygges for 90 km/t og 100 km/t kan enklere tilpasses terrenget.  En slik vei er ikke nødvendigvis smalere, men gir bedre muligheter for å spare viktige naturområder, påpeker Vegvesenet.

Det fremgår av utredningen at en tofelts vei med forbikjøringsfelt vil ha god kapasitet og sikkerhet med en trafikk opptil 15.000 biler i døgnet. En slik vei bygges for 90 km/t.

Dette er de konkrete endringene

  • To/trefelts veg kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)
  • Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)
  • Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20 000 biler i døgnet.
  • Firefelts motorveg kan bygges for 90, 100 og 110 km/t (i dag planlegges det kun for 110 km/t)

Ønsker ikke å planlegge på nytt

De fleste veiene som ligger i Nasjonal transportplan (NTP) er allerede gjennomgått og optimalisert grundig. Det var en del av grunnlaget for NTP 2022–2033. Statens vegvesen anbefaler av ulike grunner å ikke starte planleggingen på nytt eller gjøre store endringer i vedtatte planer for sin portefølje dersom veinormalene endres til de har foreslått nå, heter det i pressemeldingen fra departementet.

– Statens vegvesen sier samtidig det likevel vil kunne være aktuelt med mindre endringer på noen strekninger. Gode veinormaler er viktig i det videre arbeidet med alle prosjekter som er under planlegging nå, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet opplyser at de nå vil gå grundig gjennom anbefalingene fra Statens vegvesen. Dersom departementet ønsker å gå videre med forslagene, vil Statens vegvesen få i oppdrag å sende endringene på høring. Det betyr at det fortsatt vil ta litt tid før endringene eventuelt kan besluttes. Sannsynligvis ikke før tidligst i 2023, ifølge meldingen.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.