Vegtilsynet kritiserer tilstanden på bruene i Region nord

For lav kontrollfrekvens og manglende oppdatering av tilstand, er de viktigste funnene etter at Vegtilsynets har gått Statens vegvesens oppfølging av bruene i region nord etter i sømmene.

Tjeldsundbrua er en av bruene som har vært fulgt opp med ettersyn og reparasjoner de siste årene.
Tjeldsundbrua er en av bruene som har vært fulgt opp med ettersyn og reparasjoner de siste årene.
Redaksjonen Våre Veger
1. juni 2016 - 14:27

Vegtilsynet har i ny tilsynssak undersøkt om Statens vegvesen, Region nord inspiserer bruene i samsvar med krav, og om funnene blir registrert og fulgt opp med tiltak. For lav kontrollfrekvens og manglende oppdatering av tilstand, var de viktigste funnene.

 

 

916 bruer i nord

Statens vegvesen forvalter mer enn 17 000 bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesvegnettet. Av disse ligger cirka 5 000 bruer på riksveg. Statens vegvesens forvaltning av disse skjer gjennom bruforvaltningssystemet «Brutus».

Region nord har 916 bruer som falt inn under rammene for tilsynet. Tilsynet viste at det ikke var planlagt inspeksjon for 30 prosent av disse.

I følge kravene skal det årlig enten utføres en hoved- eller en enkel inspeksjon.

 

Færre inspeksjoner enn planlagt

Det var utført vesentlig færre enkel-inspeksjoner enn antall planlagte både for 2014 og 2015. Trenden var negativ fra 2014 til 2015 for enkel-inspeksjoner. I 2014 var 80 prosent av de planlagte inspeksjonene gjennomført. I 2015 var 40 prosent gjennomført.

 Alle planlagte hovedinspeksjoner var gjennomført i 2014, men i 2015 var 12 prosent ikke gjennomført.

 

Omfanget vil øke

Inspeksjoner som faller ut av programmet for ett år skal overføres til året etter. Vegtilsynet fant for et utvalg enkel-inspeksjoner at cirka ti prosent var overført fra 2014 til 2015. For et utvalg hovedinspeksjoner var ingen overført fra 2015 til 2016. Dette betyr at omfanget av bruer som ikke blir inspisert årlig trolig vil øke.

Når det gjaldt oppfølging av resultat etter inspeksjoner, fant Vegtilsynet at skader og tiltak ble lagt inn i «Brutus», men at skadene blir vurdert ulikt når regional vedlikeholdsplan skal utformes. Oppdatering av «Brutus» etter at skader er utbedret, blir dessuten ikke gjort konsekvent.

 

"Kan gi et feilaktig bilde av tilstanden"

«Brutus» skal gi oversikt over tilstanden på bruene og styringsinformasjon i organisasjonen og til Samferdselsdepartementet. Lavere kontrollfrekvens enn hva det er krav om, samt mangelfull oppdatering i «Brutus» etter gjennomføring av tiltak, kan gi et feilaktig bilde av tilstanden på bruene, skriver Vegtilsynet.

Tilsynet viste at alvorlige skader som er registrert i stor grad blir fulgt opp gjennom regional vedlikeholdsplan eller overvåket gjennom årlig inspeksjon.

Vegtilsynet har gitt tre tilrådninger i saken.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.