Det er igjen blitt populært å studere vegfag blant søkerne til NTNU i Trondheim.
Det er igjen blitt populært å studere vegfag blant søkerne til NTNU i Trondheim. (Bilde: NTNU)

Vegfag igjen populært på NTNU

Antall studenter som velger studieretning veg- og transportfag ved NTNU har økt med 80% fra i fjor. Det er gode nyheter for samferdselssektoren.

– I følge Nasjonal transportplan skal det brukes 500 milliarder kroner på samferdsel de neste ti årene, så det er klart vi trenger rikelig tilgang til kompetanse fremover sier Siri Hustad ved Seksjon for langsiktig rekruttering i Statens vegvesen.

– I fjor var det 20 studenter som valgte denne studieretningen ved NTNU, også det en oppgang fra året før. I år er antallet studenter 36 og tallet kan fortsatt stige. Dette er en meget positiv utvikling, sier Tore Hoven ved NTNU til Statens vegvesens nettside vegnett.no

Sektoransvar

I tillegg til å sikre fremtidig tilgang på kompetanse til Statens vegvesen har Vegvesenet også et sektoransvar.

– Vi er like avhengige av god kompetanse hos våre samarbeidspartnere i rådgiver- og entreprenørbransjen. Det er de som hjelper oss med å planlegge, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde vegnettet i Norge, så her vil det ikke mangle karrieremuligheter fremover, sier Hustad.

Konjunktur eller krydder?

Hustad tror konjunkturene i blant annet oljebransjen kan ha betydning for studentenes endrede preferanser.

– Det er klart oppegående studenter får med seg svingningene i arbeidsmarkedet, men Vegvesenet jobber aktivt mot høgskolene og universitetene. Vi bidrar med både lærekrefter og gode tilbud til studenter som ønsker å spisse seg inn mot samferdsel. Vi jobber også aktivt for å synliggjøre hvor utrolig mangfoldig og spennende fagområdet er og vi tror også at dette holder oss på radaren til studentene.

Forsiden akkurat nå