– Folket har sagt ifra. Vedlikehold av veger må ha førsteprioritet i samferdselspolitikken, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.
– Folket har sagt ifra. Vedlikehold av veger må ha førsteprioritet i samferdselspolitikken, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF. (Bilde: Erik Norrud)

Vedlikehold viktigst for trafikantene

Vedlikehold av veger må gis førsteprioritet i samferdselspolitikken, mener norske trafikanter.

Oslo (NTB- Kjell T. Barøy):  På vegne av en halv million medlemmer spiller Norges Automobil-Forbund (NAF) i sluttfasen av valgkampen inn en klar melding fra folket – « de som vet hvor skoen trykker».

Meldingen heter «Folkets Transportplan 2014-2023» og bygger på en landsomfattende undersøkelse blant trafikanter.

– Folket har sagt ifra. Vedlikehold av veger må ha førsteprioritet i samferdselspolitikken, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.

 

Viktigere enn «snorklipping»

Fredag la han fram planen, som viser at folket mener «snorklipping av nye prosjekter» er mindre viktig enn vedlikehold.

Bedre utbygd kollektivtrafikk rundt de store byene må gis nest høyeste prioritet, ifølge undersøkelsen.

– Forfallet og etterslepet er enormt på norske riksveier. Skal standarden løftes opp til dagens nivåkrav, utgjør etterslepet 500 milliarder kroner. I tillegg kommer fylkesvegene, sier Skjøstad.

 

– Ikke i nærheten

NAF-direktøren er ikke fornøyd med Nasjonal transportplan, som regjeringen nylig la fram:

– Selv om det satses som aldri før på samferdsel, er man ikke i nærheten av å innfri de behov trafikantene påpeker i undersøkelsen, sier Skjøstad til NTB.

Han varsler at NAF vil bearbeide resultatene i undersøkelsen ytterligere og komme tilbake med flere beregninger.

 

Vil ha bedre kollektivtilbud

Halvparten av de spurte i undersøkelsen svarer at de er villige til å gå over til kollektivtransport, dersom tilbudet blir bedre. Og med bedre tilbud mener de hyppigere avganger, lavere pris og kortere reisetid – kort sagt bedre tilbud der man ferdes.

Mange, 36 prosent, svarer også at politikerne bør prioritere kollektivtilbudet i distriktene. De unge har dette på topp. I aldersgruppen mellom 15 og 29 år ønsker 43 prosent at kollektivtilbudet i distriktene bør prioriteres.

 

Forsiden akkurat nå