Dagens fylkesvei 565, slik den ser ut et stykke nord for Marås.
Dagens fylkesvei 565, slik den ser ut et stykke nord for Marås. (Skjermbilde: Google Maps)

Vassbakk & Stol skal bygge fylkesvei i Nordhordland for 264 mill 

Her kommer 5,5 kilometer med splitter ny fylkesvei.

Prosjektet fylkesvei 565 Marås-Soltveit består av 5,5 kilometer ny fylkesvei, vesentlig i jomfruelig terreng. Den var i 2019 beregnet å koste rundt 300 millioner kroner, og hele prosjektet var anslått til 371 millioner 2017-kroner.

Nylig er Vassbakk & Stol tildelt prosjektet for en kontraktsverdi på 263.954.282 kroner eks. mva. Det skjedde etter en konkurranse med forhandlinger, hvor også Risa og Fyllingen Maskin var med.

– Vi er godt fornøyd, sier prosjektleder Andreas Kolås i Vestland fylke til Veier24.

– Blant kriteriene var kvalitet, og der gjorde Vassbakk & Stol en god jobb.

Les også

Ferdig i 2024

Kontrakten er en totalentreprise, og han regner med at entreprenøren starter med avskoging etter påske. Ferdigstilling er satt til 1. mai 2024.

Prosjektet omfatter altså prosjektering, utførelse og kontroll av ny fylkesvei 565 fra Snekkevika til Soltveit. Vegen er på cirka 5,5 kilometer, og har en ÅDT på rundt 1000.

Det skal også bygges landbruksveier og landbruksavkjørsler, to bruer på henholdsvis 24 og 100 meter, to underganger og diverse fauna- og våtmarkspassasjer. I tillegg kommer busslommer og innfartsparkeringer på Haukås og Soltveit, rasteplass, tømmervelteplass og bomstasjon.

Dessuten er det flere opsjoner:

  • To kilometer vei fra Marås til Snekkevika
  • Ny vannledning langs den nye fylkesveien for Radøy kommune
  • Nye høyspentkabler, nettstasjoner og koblingskiosker
Les også

Forsiden akkurat nå