Vegdirektør Olav Søfteland vil arbeide for at Norge får det beste tunnelfaglige miljøet i verden. Jarle Skoglund
Vegdirektør Olav Søfteland vil arbeide for at Norge får det beste tunnelfaglige miljøet i verden. Jarle Skoglund (Bilde: Jarle Skoglund)

Varsler nye tunnelkontrakter

Statens vegvesen vurderer nye kontraktsformer for bygging av vegtunneler, som også skal omfatte opptil 10 års vedlikeholdsansvar. Det varslet vegdirektør Olav Søfteland på årets Fjellsprengningskonferanse.

Søfteland viste den kraftige kostandsøkningen i forbindelse med driften og vedlikeholdet av nyere vegtunneler, og avslørte at det i Vegdirektoratet nå arbeider med forslag til nye kontraktsformer hvor målet er at det skal påhvile entreprenøren et ansvar ut over byggetiden.

– Dette vil kunne være et virkemiddel for å redusere den negative effekten av grensesnittet mellom anlegg og vedlikehold. Kompetansen fra anleggsperioden vil dermed lettere overføres til vedlikeholdet, og entreprenøren må tenke mer langsiktig i anleggsfasen. Lenger garantitid kan ha ein tilsvarende effekt., sa Søfteland som antydet at et slikt vedlikeholdsansvar kan strekke seg i opptil 10 år.

Må bli best i verden

Vegdirektøren brukte anledningen overfor de 520 deltagerne på Fjellspregningskonferansen å ta til orde for et krafttak for å øke kompetansen innen tunnelbygging i Norge.

– Så viktig som bygging og drift av tunneler vil være for oss i Norge også i framtida, må vi satse på å ha den beste kompetansen i verden. Tunnelkompetanse skal være et viktig satsingsområde for oss i Statens vegvesen, ikke minst fordi vi nå har et vesentlig handikap uten egenproduksjon. Vi ønsker fortsatt å vere en totalfaglig kompetent bestiller. Vidare kompetanseutvikling stiller derfor nye krav, ikke bare til oss i Vegvesenet, men til hele veg-, tunnel- og brumiljøet, sa Søfteland.

Forsiden akkurat nå