Olimb Rørfornying har spesialisert seg på å fornye vann- og avløpsrør med minimal inngripen i grunn og bygg.
Olimb Rørfornying har spesialisert seg på å fornye vann- og avløpsrør med minimal inngripen i grunn og bygg. (Foto: Olimb)

Vant ny rammeavtale om gravefri avløpsrenovering i Porsgrunn

Olimb Rørfornying har blitt tildelt ny rammeavtale med Porsgrunn kommune om rørfornying av avløp.

Dette er den tredje avtaleperioden på rad mellom kommunen og Olimb. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere.

Den nye rammeavtalen, som har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), skal dekke Porsgrunn kommunes behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger.

Kontraktssummen er på seks millioner kroner (første år).

Les også


Høy fornyelsestakt med No-Dig


Porsgrunn kommune har cirka 800 kilometer VA-ledninger totalt, med en gjennomsnittsalder rundt 45 år.

Prosjektleder på Kommunalteknikk, Stig Hernholm, sier at kommunen tok i bruk gravefrie metoder (No-Dig) allerede midt på 80-tallet, og at det har vært avgjørende for å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet på det kommunale ledningsnettet.

– I 2020 og de neste to årene fornyer vi cirka to prosent av ledningsnettet. Det hadde vi ikke klart uten å bruke NoDig-metoder.

Les også

På topp i landet


To prosent ledningsfornyelse er langt over gjennomsnittet for norske kommuner (rundt 0,7 prosent), og muligens en av de høyeste fornyelsesgradene i landet.

 I hovedsak er det snakk om utblokking og inntrekking på vann, og strømperenovering på avløp.

Omtrent 3,5 kilometer med avløpsledninger blir rehabilitert med strømpe i løpet av 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå