Herfra og sørover langs Kvernalandsvegen skal arbeidet gjøres.
Herfra og sørover langs Kvernalandsvegen skal arbeidet gjøres. (Foto: Google Maps)

Ledningsnettet langs Kvernalandsvegen skiftes ut

Vant konkurransen: Bjelland har fått vei- og VA-oppdrag til 10 millioner på Time

Svært jevne priser fra de sju tilbyderne.

Time kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger langs Kvernalandsvegen, fra veikrysset til Frøylandsvegen og rundt 530 meter sørover.

I samme slengen blir både deler av gang- og sykkelveien og deler av selve Kvernalandsvegen utbedret.

Disse sju entreprenørene hadde gitt tilbud på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Bjelland 10.128.610
Stangeland Maskin 10.309.479
Risa 10.526.329
Grunnservice 11.292.798
GS Anlegg 11.799.212
Nordbø Maskin 11.907.028
Mellemstrand 13.417.447

Bjelland er innstilt til oppdraget.

Noe av det som skal gjøres: Eksisterende vannledninger skal fjernes. Fra veikrysset Frøylandsvegen/Kvernalandsvegen skal det bygges ny gang- og sykkelvei, og under den skal de nye VA-ledningene ligge. Eksisterende spillvannsledning skal fjernes og må behandles som spesialavfall (asbest). Det blir en ny strekning forstøtningsmur av naturstein langs gang- og sykkelveien.

Statens Vegvesen skal stå for utbedring av deler av veien samt asfaltering og oppmerking. Nye gatelys skal også opp.

Oppdraget skal være sluttført innen juni 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå