E6-prosjektet slik det bygges mellom Ranheim og Værnes.
E6-prosjektet slik det bygges mellom Ranheim og Værnes. (Foto: Acciona Construction business)

Vant internasjonal pris for E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes

Acciona Construction er tildelt prisen "Special Recognition" under TEKLA Global BIM 2022 Awards.

Den prestisjetunge prisen ble tildelt entreprenørselskapet for deres innovative arbeid på E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes.

– For oss er prisen en stor anerkjennelse, sier Francisco Vicente Soto, prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet i Norge.

Konkurrerte med 130 prosjekter  

Selskapet ble hedret for bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM-metodikk) i prosjekteringen av det omfattende infrastrukturprosjektet E6 Ranheim-Værnes, som Acciona for tiden bygger for Nye Veier i Trøndelag.  

Prosjektet konkurrerte med mer enn 130 andre prosjekter fra 37 land. 

– Det at vi når opp blant 130 andre prosjekter, viser at vi har lyktes med å finne gode teknologiske løsninger i et komplisert veiprosjekt, sier Vicente Soto. 

Effektiv utveksling av data  

Acciona ble tildelt prisen av en teknisk jury som fremhevet effektiv bruk av åpne standarder for å skape en sømløs utveksling av data mellom de ulike teamene som jobbet med strukturelle utfordringer, modelleringer, tekniske tegninger og koordinering innenfor prosjektet. Gjennom bruk av BIM har entreprenørselskapet lyktes med å utvikle et modellbasert design gjennom bruk av innovative metoder, prosesser og teknologier for de fleste involverte aktører i prosjektet. 

Francisco Vicente Soto, prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet Ranheim – Værnes, er svært glad for anerkjennelsen som er blitt ACCIONA’s Construction business og E6-prosjektet til del i Trøndelag. Foto: Foto: Thor Nielsen, Acciona

– I E6-prosjektet Ranheim-Værnes har vi vært bevisst på å benytte oss av moderne og innovative metoder for å løse strukturelle utfordringer underveis i dette store prosjektet, sier prosjektdirektøren i Acciona.  

TEKLA Global BIM Awards har utviklet seg til å bli en av de fremste internasjonale referanseprisene i sektoren, som vurderer de beste byggeprosjektene som har blitt utført ved bruk av BIM-programvaren Tekla Structures. 

Prosjektet E6 Ranheim-Værnes 

Kontrakten, som ble tildelt Acciona av Nye Veier i 2018, innebærer prosjektering og bygging av 23 kilometer firefelts motorvei. Totalt vil åtte kilometer være fordelt på tre tunneler, med en lengde på opptil fire kilometer.  

I prosjektet inngår også tre bruer og flere toplanskryss. Denne nye infrastrukturen vil utvide veien fra to til fire felt og vil forbedre sikkerheten og øke trafikkflyten i den nordlige delen av Trøndelag. 

Byggearbeidet forventes å være ferdig i 2025. 

Karbonnøytralt  

Acciona er et globalt selskap, og er ledende innen levering av regenerative løsninger for en avkarbonisert økonomi. Forretningstilbudet inkluderer fornybar energi, vannbehandling og forvaltning, miljøeffektive transport- og mobilitetssystemer, spenstige infrastrukturer etc.  

Selskapet har vært karbonnøytralt siden 2016. Acciona omsatte for 8,1 milliarder euro i 2021, og har virksomhet i mer enn 60 land. 

 

Forsiden akkurat nå