E39 MYRMEL-LUNDE

Vant 350 millioners kontrakt på E39 Myrmel-Lunde

Statens vegvesen har tildelt Birkeland Entreprenørforretning kontrakten for bygging av E39 Myrmel-Lunde. Selskapet vant den med en tilbudssum på 350 millioner kroner.

Oversiktsbilde over strekninga Myrmel-Lunde
Oversiktsbilde over strekninga Myrmel-Lunde Foto: Statens vegvesen
26. mars 2021 - 11:32

Strekningen som skal bygges er på 3,7 kilometer, hvorav cirka en kilometer skal gå i tunnel. Dessuten skal det bygges kortere strekninger med kjørbar gang- og sykkelvei, to bussholdeplasser, to kryss i plan samt kommunale og private tilknytningsveier.

Fire entreprenører meldte seg på i denne konkurransen.

Les også

 

Parallelle traktorveier

Dagens veg har i dag dårlig standard både i forhold til bredde, kurvatur og bæreevne, og det er redusert fartsgrense på strekningen. Veien har i dag ikke gul midtstripe.

Den nye veien vil gi mindre trafikk gjennom tettstedet på Myrmel. Antall avkjøringer til E39 er redusert og kurvatur er rettet ut etter krav i veinormalene, noe som gir lavere risiko for ulykker. Det blir bygd parallelle traktorveier på store deler av strekningen fra Lunde og videre nordover mot Årstalet. Dette gir mindre trafikk med landbrukskjøretøy på E39.

Prosjektleder Svein Reidar Dale Foto: Statens vegvesen

– Nå ser vi fram til å komme i gang med byggingen på enda en strekning av E39, og jeg er sikker på at Birkeland Entreprenørforretning og laget de har med seg vil gjøre en god jobb med vei og tunnel, seier prosjektleder Svein Reidar Dale i Statens vegvesen, som regner med oppstart i mai.

ÅDT er rundt 3200 på strekningen, med en tungtrafikkandel på 16 prosent. Trafikkstrømmen gjennom er preget av pendlertrafikk.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.