Arbeidene ved Vingrom bru er i gang.
Arbeidene ved Vingrom bru er i gang. (Eli Ramstad/Statens vegvesen)

Vannet har tæret hardt på elvebunnen ved to år gamle Vingrom bru - nå sikres den ytterligere

Planlegger å være ferdige til vårflommene setter inn. 

Statens vegvesen samarbeider med NVE om å «plastre» elvebunnen og sidene i elva. 

Enkelt forklart vil det si at bunnen og sidene blir dekt med et lag store steiner satt på kant for å hindre at vannet graver ut sand- og jordmassene i elva.

Utbedrer og legger nytt

Brua åpnet for trafikk høsten 2015, men vannmassene har allerede tæret hardt på plastringen som ble lagt under byggingen. 

– Etter at det var flom der, så vi at det var behov for å utvide plastingen nedenfor Vingrom bru, forteller prosjektleder for E6 Biri-Otta Rune Smidesang til veier24. 

Samtidig benytter de også anledningen til å utbedre deler av eksisterende plastring som har fått hard medfart av vannmassene. 

Dersom alt går etter planen skal arbeidet være ferdig innen vårflommene setter inn. 

– Foreløpig ser det veldig bra ut, opplyser prosjektlederen. 

Lokalt firma gjør jobben

Statens vegvesen har utformet oppdraget med bistand fra NVE. Det er det lokale firmaet Gjerdalen Entreprenør AS som utfører jobben. 

Friluftsområdet ved badedammen i Vingrom blir fortsatt tilgjengelig i anleggsperioden. Det er bare gangstien som ligger helt inntil Rinna like nedenfor Vingrom bru, som blir stengt så lenge plastringsarbeidet pågår. Anleggsområdet er sperret av, melder Vegvesenets egne nettsider. 

Forsiden akkurat nå