-Valget står mellom Møreaksen og ingenting

Reaksjonene er mange og sterke etter Norstats intervjuundersøkelse om Møreaksen og Romsdalsaksen som framtidig E39 trasé gjennom fylket.

Daglig leder i Møreaksen, Jan Petter Hammerø.
Daglig leder i Møreaksen, Jan Petter Hammerø. Bilde: Kjell Herskedal
Kjell Herskedal
4. jan. 2017 - 16:09

I undersøkelsen ble folk bedt om å velge mellom to alternativer som ble framstilt som likeverdige. Realiteten er at det ene (Møreaksen) er ferdig planlagt og klart for NTP-vurdering mens fjordkryssingen for Romsdalsaksen allerede for mange år siden er vurdert og forkastet av Statens vegvesen.

-Det reelle valget er Møreaksen eller ingenting. Møreaksen ble vedtatt av regjeringen i april 2014. Både Romsdalsaksen (Sekken-alternativet) og Møreaksen har blitt vurdert grundig i Temaplan fra fylkeskommunen, Konseptvalgutredning (KVU) fra Statens Vegvesen, Kvalitetssikring 1 (KS1) fra Terramar/Oslo Economics og av departementet før vedtaket i Møreaksen i april 2014, sier daglig leder Jan Petter Hammerø i Møreaksen til Våre Veger.

-Siden da er det utarbeidet kommunedelplan og reguleringsplan for Møreaksen. Nå er Møreaksen klar til oppstart, legger han til.

Hammerø opplyser også at det i KVU ble vurdert hele tre ulike alternativer for kryssing over Sekken, altså Romsdalsaksen. Men det var Møreaksen som ble valgt som beste trasé. Det vil være utenkelig å skrote Møreaksen til fordel for Romsdalsaksen som ble valgt bort i KVU. Hvis myndighetene skulle åpne opp for en praksis om å stanse ferdig planlagte prosjekter, ville det sette en presedens i hele landet som vil gjøre det umulig å bygge en eneste meter med veg.

 

Kommentar til Jan Petter Hammerø fra Terje Tovan, talsmann for intervuundersøkelsen om Romsdalsaksen og Møreaksen:

 

Terje Tovan.
Terje Tovan. Foto: Kjell Herskedal  

Den som ikke er fornøyd med resultatene leter etter svakheter – det er bare å forvente.  Sakskomplekset er imidlertid særdeles godt opplyst. Møreaksen har vært gjenstand for enorm og stigende mediedekning over flere år.  Romsdalsaksen lanserte en mulig tunnelfri løsning for to måneder siden, og medier over hele fylket - NRK radio og TV, samt avisene - har gitt den fyldig dekning.  Møreaksens ledende talsmenn, et kobbel av ordførere, vegvesen- og NHO-folk har samtidig under stor mediedekning informert om forskjellene i status og fremdrift.  Hvor mange er det som ikke har fått med seg dette?  Respondentene har naturligvis dessuten vektlagt det de selv ønsker å vektlegge i sine svar – også det tidsmessige aspektet.   De som kritiserer undersøkelsen på et slikt grunnlag må enten selv ha fulgt dårlig med, eller så må de tro at andre er vesentlig dårligere informert enn dem selv.

Spørsmålene i undersøkelsen var:

«Det er lansert to alternative krysninger av Romsdalsfjorden; hvilket alternativ foretrekker du:

  1. Romsdalsaksen/Sekkfast fra Hjelvika over Sekken, Sølsnes og til Hjelset
  2. Møreaksen fra Vik i Tomrefjord over Misund til Julbøen og videre via Molde by til Hjelset»

Hva om vi hadde spurt slik: «Dersom Møreaksen og Romsdalsaksen hadde stått likt fremdriftsmessig, hvilket alternativ ville du har foretrukket?» Hvem hadde tjent på det? Selvsagt Romsdalsaksen.  Jan Petter Hammerø og hans våpendragere forsøker å «drepe» diskusjonen med at Romsdalsaksen ble forkastet under konseptvalgutredningen (KVU) for mange år siden. Feil – og dette må det bli slutt på! Romsdalsaksen slik det nå er foreslått er noe helt annet enn det Sekkfast ble fremstilt som i utredningsfasen for KVU.  Dette vet Hammerø meget godt.  Ta KVU frem igjen og les!  Den tekniske utviklingen har i mellomtiden kommet mye lenger, og de hindringer som ble vektlagt i KVU er ikke lenger til stede i samme grad.  Vi har mye større muligheter nå.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.