NYHETER

Utvikler morgendagens system for sikrere trafikk

-En revolusjon for sikrere og mer intelligent trafikkstyring, kaller systemleverandøren Aventi en ny generasjon trafikkstyringssystemer.

Redaksjonen
22. okt. 2015 - 13:06

Slik fungerer teknologien i praksis:

 

 • For OBUer og RSUer bruker Aventi EVK-3300 ITS V2X Evaluation Kit fra Kapsch.
 •  
 • EVK-3300 er basert på ETSI EN 302 665 standarden og støtter CAM (Cooperative Awareness Message) og DENM (Desentralized Environmental Notification Message), formidlet via radiokommunikasjon over ITS-G5 5,9 GHz ad hoc-nettverket.
 •  
 • ZMQ (Zero Message Queue) brukes som en transportmekanisme for CAMs og DENMs på infrastruktursiden, og mellom EVK-3300 og Ubuntu Linux serveren. ZMQ er et svært effektivt åpen kildekode meldingshåndteringssystem, som også brukes av CERN, NASA, og børsene.
 •  
 • På serversiden kodes og dekodes CAMs og DEMs i et ASN.1-PER-format ved hjelp av programvare fra OSS Nokalva.
 •  
 • OPC data fra det eksisterende tunnel-kontrollsystemet oversettes til DENMs for trafikkforhold og advarsler, og overføres til biler i og i nærheten av tunnelen.
 •  
 • I tillegg gjør serveren kontrollsystemoperatøren i stand til å generere andre trafikkrelaterte DENMs.
 •  
 • I hvert kjøretøy, viser OBUene DENMs på en Android-enhet (HTC Nexus) via Bluetooth.
 •  
 • I tillegg henter OBUene bildata fra OBD-II-grensesnittet som finnes i moderne biler. Denne informasjonen blir overført til CAMs og DENMs, og overføres videre til RSUen og til OBUer i andre biler.

Ordliste

C-ITS:         Cooperative Intelligent Transport Systems

RSU:           Road Side Unit

OBU:           On Board Unit

CAM:           Cooperative Awareness Message

DENM:        Desentralized Environmental Notification Message

OBD-II:       On-Board Diagnostic System

Norge med sine fjell og fjorder har noen av de lengste tunnelene i verden, der biler i brann utgjør en høy risiko for reisende.

Aventi Technology har lang erfaring med intelligent trafikkstyring, regulering og overvåking av tunneler ved hjelp av sensorer og kamera knyttet opp mot kontrollsystemet til Vegtrafikksentralen.

Via kamera og sensorer detekteres uregelmessigheter som bilstans, mistet last, gående i vegbanen, røykutvikling mv., og tiltak iverksettes for å unngå trafikkfarlige situasjoner.

 

Fra veg til bil og fra bil til bil.

Nylig kom regjeringen med forslag til ny Nasjonal Transportplan som krever at ITS skal være en viktig komponent i nye vegprosjekter.

Statens vegvesen følger nøye med på standardiseringsarbeidet som pågår i EU, og innlemmer gradvis de nye standardene i de tekniske spesifikasjonene for norske vegprosjekter.

Som en del av dette arbeidet, kontaktet Statens vegvesen ITS Norge for å sørge for implementering av en C-ITS-enhet, plassert i vegkanten (RSU), basert på den europeiske ETSI EN 302 665 standarden.

Vegkant-enheten (RSU) vil bli installert ved inngangen til en tunnel, og et par av vegvesenets biler vil utstyres med tilsvarende om bord-enheter (OBU).

 

Presentert i Bordeaux i oktober

Aventi deltar på møteplassen ITS Arena i regi av ITS Norge. Selskapene Aventi, Triona, og VisionTech har inngått en avtale med Statens vegvesen om å danne et prosjektkonsortium for å adressere fremtidens trafikkstyring.

Konsortiet har delt prosjektet i tre hoveddeler: VisionTech utvikler et OPC-grensesnitt til det eksisterende tunnel-kontrollsystemet, Aventi implementerer OBUer og RSUer for kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur, mens Triona utvikler databaser og en webserver, som gir informasjon om biler i og i nærheten av tunnelen.

Aventi demonstrerte en tidlig versjon av dette systemet på ITS World Congress i Bordeaux i oktober 2015.

 

Skal testes i Trondheim

Senere skal systemet installeres på en testveg i Trondheim for godkjenning av Statens vegvesen, før det blir permanent installert ved inngangen til en tunnel i Bodø.

Statens vegvesen vil bruke systemet til å tilegne seg praktisk erfaring med den nye teknologien og oppdatere sine tekniske spesifikasjoner tilsvarende.

Basert på denne kunnskapen, synes et system av sammenknyttede C-ITS stasjoner langs de fleste hovedveger og motorveger - som samler og deler informasjon - både effektivt og realistisk i nær fremtid.

- Slike systemer kan gi alle biler nødvendig informasjon slik at hver sjåfør kan ta nødvendige forholdsregler med hensyn til trafikkforholdene, basert på sanntidsdata. Det gir en mye sikrere trafikkavvikling, sier teknisk sjef Admir Bitanga i Aventi.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.