volvo-ce-starts-testing-of-the-world-s-first-prototype-hydrogen-articulated-hauler-01
volvo-ce-starts-testing-of-the-world-s-first-prototype-hydrogen-articulated-hauler-01 (Foto: Edstrom, Volvo)

Volvo:

Utvikler både batteri- og hydrogendrift for framtidas anleggsmaskiner

Begynner testingen av en verdens første leddstyrte dumper basert på hydrogenbrenselcelle.

I tillegg til batterielektriske løsninger, hvor Volvo CE allerede i dag tilbyr det største utvalget av kommersielle produkter, driver selskapet for fullt utvikling anleggsmaskiner basert på elektrifisering gjennom hydrogenbrenselcelleteknologi.

Nå er en viktig milepæl nådd med testingen av en verdens første leddstyrte dumper basert på utslippsfri hydrogenbrenselcelle , Volvo HX04.

Utfordringen er tankstasjoner

Infrastruktur for hydrogen er fortsatt under utvikling, noe som betyr at tanking av Volvo HX04 er et viktig aspekt å løse i prosjektet. Shell installerte en toppmoderne tankstasjon for hydrogen på Volvo CE testbane i Braås.

Både Shell og Volvo Group er medlemmer av H2Accelerate, et samarbeid mellom selskaper som jobber for å skape vilkår for massemarkedet for utrulling av hydrogenlastebiler i Europa.

Utviklingen og byggingen av den sekshjulsdrevne dumperen har foregått ved Volvo CEs anlegg i Braås, Sverige – samme sted der Gravel Charlie, verdens første leddstyrte dumper så dagens lys i 1966.

Hvordan det fungerer

Fylling av et hydrogenkjøretøy går raskt. Volvo HX04 lades med 12 kg hydrogen på ca. 7,5 minutter, noe som gir den ca. fire timer driftstid. Brenselceller fungerer ved å kombinere hydrogen med oksygen, som resulterer i en kjemiske reaksjonen som produserer elektrisiteten som driver maskinen.

I prosessen produserer brenselceller også varme som kan brukes til oppvarming av førerhuset. Brenselceller avgir bare én ting – vanndamp.

I prinsippet fungerer en brenselcelle omtrent som et batteri bortsett fra at den genererer sin egen elektrisitet fra hydrogenet ombord etter behov, i stedet for å lades fra en ekstern kilde. Kjøretøy med brenselcelleelektriske drivlinjer har en oppetid, rekkevidde og drivstofftid vi kjenner fra vanlige forbrenningsmotorer.

Mens batterielektriske kjøretøy og biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig i dag – som mer bærekraftige alternativer til diesel – forventes kommersialisering av hydrogendrevne maskiner i løpet av andre halvdel av dette tiåret, skriver Volvo.

Forsiden akkurat nå