Byråd Kjetil Lund (AP) for næring og eierskap og byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) for miljø og samferdsel prøvekjører en fem tonns annleggsmaskin fra Renovasjonsetatens anlegg på Ryen i fjor for å vise fram det som nå er et utstillingsvindu for utslippsfri byggeplass i Oslo.
Byråd Kjetil Lund (AP) for næring og eierskap og byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) for miljø og samferdsel prøvekjører en fem tonns annleggsmaskin fra Renovasjonsetatens anlegg på Ryen i fjor for å vise fram det som nå er et utstillingsvindu for utslippsfri byggeplass i Oslo. (Foto: Heidi Sævold, Teknisk Ukeblad)

Elektrifiseringen av anleggsbransjen

Utslippsfrie anleggsplasser er nominert til prisen «Årets lokale klimatiltak»

Oslo kommunes utslippsfrie anleggsplasser og ressursbanken i Bærum kommune for foredling og gjenbruk av overskuddsmasser er to nomimerte til klimaprisen.

De fem toppnominerte til prisen «Årets lokale klimatiltak» i 2019 er Bærum, Longyearbyen, Oslo, Sandnes og Strand.

I alt kom det inn 14 søknader til konkurransen, som arrangeres av Miljøstiftelsen Zero, KS og KBN (Kommunalbanken) i fellesskap.

Et fellestrekk ved flere av årets nominerte prosjekter er at de dreier seg om sirkulær økonomi i en eller annen form eller viser tiltak hvor kommunesektoren leder an i omstillingen til utslippsfrie løsninger. Disse prosjektene kjennetegnes også at de har stor overføringsverdi til andre kommuner, fastslår juryen, som er godt fornøyd med årets søknadsbunke.

De fem nominerte prosjektene er:

  • Bærum kommune – Ressursbank for foredling og gjenbruk av overskuddsmasser
  • Longyearbyen lokalstyre – Overgang til utslippsfritt energisystem
  • Oslo kommune – Utslippsfrie anleggsplasser
  • Sandnes kommune – Produksjon og bruk av biokull
  • Strand kommune på vegne av det interkommunale selskapet Ivar IKS – Produksjon av plastgranulat fra avfall

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Kristine Falkgård i KBN, tidligere statsråd Odd Einar Dørum, og daglig leder Marius Holm i Zero.
Blant de fem nominerte vil tre vinnere bli offentliggjort og hedret under festmiddagen på Zerokonferansen i Oslo 6. november.

Forsiden akkurat nå