Nå blir E16-skråningen på Fulu reparert og sikret.
Nå blir E16-skråningen på Fulu reparert og sikret. (Foto: Statens vegvesen)

Utrast skråning på E16 ved Kongsvinger blir reparert

Under vårløsningen i år ble massene i en skråning som ligger langs E16 på Fulu, vest for Kongsvinger, mettet med vann og raste ut. Raset var omtrent 150 meter bredt.

– I den øvre delen av skråningen langs E16 på Fulu er det et område med masser som er stabile inntil et visst innhold av vann. Når dette overstiges, blir massene omtrent flytende. Nå skal vi drenere bort vannet og stabilisere skråningen, sier byggeleder Jan Henning Christiansen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Denne firefeltsveien åpnet høsten 2014. De som kjører veien jevnlig har kunnet merke seg at det har vært en nærmest kontinuerlig arbeid med sikring av skråningene siden den gang, med matter og gjerder for å stope utsig og ras.    

 – Dreneringen foregår ved at vi legger tre renner med pukk fra toppen av skråningen og ned til eksisterende drenering. I tillegg retter vi ut terrenget i skråningen og legger nye matter, tilsvarende de som ligger der fra før, som skal holde på massene. Vi skal også sprøyteså noe av området med gress, forklarer Christiansen.

Arbeidet utføres av Veidekke på oppdrag for Statens vegvesen.

Reparasjonsarbeidet starter i løpet av uke 33 og er ventet å ta inntil fire uker. 

Mens arbeidet pågår, blir ett felt på E16 stengt og farten redusert over en strekning på cirka 500 meter.

Les også

Forsiden akkurat nå