Fylkesveg 337 går gjennom naturskjønne omgivelser, men på grunn av rasfaren er det mange som ikke nyter utsikten. Om to og et halvt år er rasfaren borte. (Foto: Google)
Fylkesveg 337 går gjennom naturskjønne omgivelser, men på grunn av rasfaren er det mange som ikke nyter utsikten. Om to og et halvt år er rasfaren borte. (Foto: Google)

Utlendinger leder i Luster

Et arbeidsfellesskap mellom et tsjekkisk og et norsk firma leder kampen om å få drive tunnel langs Veitastrondvatnet i Luster i Sogn. Anbudet på 148,9 millioner kroner gir en betryggende ledelse på den islandske entreprenøren Istak.

Bak arbeidsfellesskapet står Metrostav fra Praha, en av d største entreprenørene i Tsjekkia, og det langt mer beskjedne Havnen Anlegg fra Kaupanger i Sogndal kommune.

Istak vil ha 163 mill. for jobben. De norske anbyderne er Veidekke (170,3 mill.), Contexo (178,8 mill.) og Birkeland Entreprenørforretning fra Gulen i Sogn (189,4 mill.).

Tunnelen blir 1 565 meter lang. Den skal erstatte en svært rasfarlig strekning på fylkesveg 337.

Trafikken på fylkesvegen er beskjeden. Tunnelen får derfor bare ett felt og møteplasser. Ca. 2/3 av tunnelen blir rett. Her blir profilet T 5,5. I kurvene blir profilet T 8,5 av hensyn til sikten, men kjørebanen blir like smal som på rettstrekningen. I tilknytning til tunnelen skal 330 meter veg i dagen legges om.

Ca. 5 km nord for tunnelen går fylkesveg 337 nedenfor Lindeskreda. Som navnet antyder, er det ikke helt trygt å ferdes her. For å gjøre det tryggere blir 550 meter av vegen flyttet ut på fylling i Veitastrondvatnet. Etter flyttingen blir det bygd en fangvoll der vegen går i dag. Det skal også bygges en ledevoll. Sprengstein fra tunnelen skal brukes til å flytte vegen og bygge voller.

Jobben må fullføres tidlig på høsten 2016. Den romslige anleggstiden skyldes at vinterhalvåret ikke kan utnyttes effektivt på grunn av rasfaren.

Ressursavdelingen i  Statens vegvesen har prosjektert tunnelen. Alle utgifter dekkes med statlige rassikringsmidler.

Forsiden akkurat nå