I juli i år omkom en person da en brannbil kjørte av veien ved Omdal i Kvinesdal .
I juli i år omkom en person da en brannbil kjørte av veien ved Omdal i Kvinesdal . (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix)

Trafikkulykker

Analyser: Utforkjøringer blir dødsulykker på grunn av dårlig sideterreng langs veiene

Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker (UAG) viser at 60 prosent av utforkjøringsulykkene kunne vært uten dødelig utfall dersom sideterrenget hadde vært ryddet.

– Manglende vedlikehold krever liv på norske veier. Bergnabber som stikker ut, trær og andre hindringer gjør at ulykker får unødvendig alvorlig utfall, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i medlemsorganisasjonen NAF i en melding.

Rydding av sideterrenget, slik at utforkjøringer får mindre alvorlige konsekvenser, er et rimelig og godt trafikksikkerhetstiltak, mener NAF.

– Det er heldigvis få alvorlige ulykker på norske veier. Men ulykkesanalysene viser at alt for mange utforkjøringer får unødvendig alvorlig utfall, mener Sødal, - Rydding av sideterreng må prioriteres når veimyndighetene legger planer for vedlikehold, fortsetter han.

 Les også: Bilistene bekymrer seg mest for dårlig vedlikehold

Tilgivende vei

Det er slik at vi mennesker gjør feil også når vi kjører bil. Da er det viktig å ha sideterreng langs veiene som gir minst mulig alvorlige konsekvenser når uhellet først er ute.

– Det er snakk om å gjøre veiene mest mulig tilgivende. Rett og slett at utformingen av vei og terrenget rundt tar høyde for menneskelige feil. Her har vi i store deler av landet mye å gjøre før vi er mål, sier Nils Sødal.

Mange utforkjøringsulykker på fylkesveiene

Utforkjøringsulykker er en av to store årsaker til dødsulykkene på norske veier. Den andre store ulykkestypen er møteulykker. Majoriteten av møteulykkene skjer på riksveiene, mens utforkjøringsulykkene preger fylkesveiene.

– Vi i NAF ønsker at fylkene skal komme opp med en forpliktende ti-årsplan for å stanse og ta igjen forfallet på fylkesveiene, sier Nils Sødal.

– Rydding av sideterrenget er en lavthengende frukt som redder liv og gir et viktig bidrag på vår vei mot visjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken, avslutter han.

 

Forsiden akkurat nå