Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på befaring ved Trysfjorden hvor ny bru skal bygges i forbindelse med ny E39 til Stavanger. nylig.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på befaring ved Trysfjorden hvor ny bru skal bygges i forbindelse med ny E39 til Stavanger. nylig. (Bilde: Petter Emil Wikøren, NTB Scanpix)

Utfordrer både Nye Veier og Vegvesenet på spareforslag

Samferdselsministeren vil ha kostnadsreduksjoner på motorvegstrekninger, og ber både Statens vegvesen og Nye Veier om forslag som sparer penger.

Samferdselsdepartementet har sendt ut likelydende oppdrag til Nye Veier AS og Statens vegvesen om  prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten. Begge prosjektene har hatt store kostandsøkninger, og nå ønsker statsråden å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier for om mulig finne fram til lavere kostnader.

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig veg for pengene, sier Ketil Solvik-Olsen.

- Nye Veier har tidligere vist at de i sine egne prosjekter kan finne tiltak som har hatt stor effekt på å redusere kostnadene. Vi mener derfor at Nye Veiers metodikk også kan gi gode innspill til gjennomføring av Statens vegvesens prosjekter. Samtidig skal Statens vegvesen få muligheten til å foreslå kostnadsreduserende tiltak i sine egne prosjekter, sier samferdselsministeren. 

Fristen for å komme med tilbakemelding til departementet om E16 Slomarka - Herbergåsen – Nybakk er satt til 1.januar 2018.

For E6 Ringebu – Otta, bestående av de to delstrekningene Ringebu – Frya og Sjoa – Otta, har Statens vegvesen og Nye Veier fått frist til 29. august 2017. 

Forsiden akkurat nå