Arkivfoto: arbeidsulykke
Arkivfoto: arbeidsulykke (Bilde: Dan P. Neegaard, NTB Scanpix)

Utenlandske arbeidere mest utsatt for ulykker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen.

Rappporten fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at mange av de utenlandske som skader seg har risikofylte arbeidsoppgaver som riving og renovering. Arbeidstilsynet vet ikke hvor mange som jobber innenfor slike prosjekt, men ut fra tallene på skadde, kan vi anta at utenlandske arbeidstakere oftere har slike jobber. De utenlandske arbeidstakerne jobber i større grad ute på byggeplassen, mens flere norske er ledere eller jobber på kontor.

Datagrunnlaget for rapporten er alle ulykker med skader innen bygge- og anleggsvirksomheter som er meldt til Arbeidstilsynet i perioden 2012 -2016, samt en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet fulgte opp med tilsyn i 2015 og tall på sysselsetting fra Statistisk sentralbyrå.

- Hovedforklaringen ser ut til å være at en større andel av utenlandske arbeidstakere har farligere jobber enn de norske, kortere tid hos arbeidsgiver og mindre stabil arbeidstilknytning, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet

Vollheim poengterer at det statistiske materialet er begrenset, men at rapporten likevel gir indikasjoner på at utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb.

Les mer om rapporten her: 

Forsiden akkurat nå