Røddekrysset hvor fylkesveg 704 møter fylkesveg 737 er det vestlige endepunktet for vegstrekningen som skal utbedres. De som vil ha jobben, må regne ferdig innen 10. januar.
Røddekrysset hvor fylkesveg 704 møter fylkesveg 737 er det vestlige endepunktet for vegstrekningen som skal utbedres. De som vil ha jobben, må regne ferdig innen 10. januar. (Bilde: Google)

Utbedring av fylkesveg i Trøndelag er utlyst

10. januar går fristen ut for å gi pris på utbedring av fylkesveg 704 i Sør-Trøndelag. Strekningen er bare 3,1 km lang, men Vegvesenet forlanger ikke vegen ferdig før om to år.

Store masseuttak er bakgrunnen for den tilsynelatende romslige fristen for ferdigstillelse. Skjæringene blir opptil 30 meter høye. Ikke mindre enn 400 000 kbm fjell skal sprenges og 140 000 kbm løsmasser skal flyttes på de få kilometrene.

Den aktuelle vegstrekningen går mellom Røddekrysset i Trondheim kommune og Tanem i Klæbu. Den nåværende vegen er ikke blant de verste, den har sammenhengende midtlinje på hele strekningen, men kurvaturen er dårlig, og det er ikke avsatt plass for dem som tar seg fram for egen kraft. Nå skal det bli gang/sykkelveg på hele strekningen.

Den nye vegen skal gå dels langs nåværende trasé og dels helt utenom. I tillegg til uttak av fjell og løsmasser omfatter entreprisen rydding av 160 mål skog og utlegging av 80 000 kbm  kult og pukk til forsterknings- og bærelag og 20 000 tonn asfalt.

Montering av ca. 100 lysmaster og legging 8 km drens- og overvannsledninger inngår også i entreprisen. Dessuten skal det støpes en bru som kryssser en lokalveg og en bekk, og noen tilknytningsveger skal justeres.

Flere har vært involvert i prosjekteringen: Statens vegvesen har tatt seg av veg og ytre muiljø, Aas-Jakobsen har tatt brua og Multiconsult har tatt VA og elektro.

Forsiden akkurat nå