Slik skal ikke en europaveg med en ÅDT på 3 500 se ut. Sommeren 2019 har den fått en helt annen utforming.
Slik skal ikke en europaveg med en ÅDT på 3 500 se ut. Sommeren 2019 har den fått en helt annen utforming. (Bilde: Statens vegvesen)

Utbedring av 11 km E39 er utlyst

11 km av E39 i Jølster kommune i Sunnfjord skal utvides og utbedres. For å skaffe steinmasser til prosjektet skal man råsprenge 2,5 km av en framtidig tunnel. Vegutbedringen og tunnelsprengingen er sendt ut på anbud med frist 16. januar.

Tunnelen skal gå langs Kjønesfjorden, som er en del av Jølstravatnet. Når den blir ferdig, skal den sikre trafikantene på riksveg 5 mot ras.

Tunnelmassen tas ut fra et tverrslag hvor det blir drift til begge sider. I første omgang blir det ikke sprengt mer enn det som er nødvendig for vegutbedringen, d.v.s. 200 000 kbm.

Vegen som skal utbedres går langs nordsiden av Jølstravatnet mellom Skei og Bjørset. Strekningen bære ikke preg av å være en del av en europaveg med en ÅDT på 3 500. Den går i skarpe kurver og er for smal til at det kan markeres midtlinje.

Brede skuldre


Skei er kommunesentret i Jølster. Herfra til Årdal skal det gå gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen, en strekning på 6,5 km. Kjørebanen blir 6,5 meter bred med en meter brede skuldre på hver side. Gang/sykkelvegen blir tre meter bred. Det blir også rabatten som skal skille den fra kjørebanen.

Mellom Årdal og Bjørset er så lite randbebyggelse at Vegvesenet mener at det ikke er behov for gang/sykkelveg. Myke trafikanter blir likevel ikke helt glemt. Begge skuldrene blir en halv meter bredere her enn mellom Skei og Årdal.

Hele strekningen mellom Skei og Bjørset må være ferdig utbedret innen 20. juni 2019.

Lang tunnel ved Kjøsnesfjorden


Den framtidige rassikringstunnelen får T 9,5-profil. Det skal sprenges til sammen 6,5 km tunnel. Den nye tunnelen tar av fra den 2,6 km lange Støylsnestunnelen som ble åpnet i 2009. Total tunnellengde blir nesten 9 km. Når den blir ferdig, vil ikke noen del av riksveg 5 gå langs vannkanten i Kjøsnesfjorden.

Hvor lang tid det vil ta før riksveg 5 er trygg, er foreløpig usikkert. Det er ikke bevilget penger til prosjektet utover det som trengs for å drive de 2,5 kilometrene.

Forsiden akkurat nå