Veidekke ligger an til å sikre seg tre av seks asfaltkontrakter i første anbudsrunde i Region vest. De to klart største kontraktene er blant de tre.
Veidekke ligger an til å sikre seg tre av seks asfaltkontrakter i første anbudsrunde i Region vest. De to klart største kontraktene er blant de tre.

Ustoppelige Veidekke

Hvis det ikke er gjort regnefeil, får Veidekke asfaltkontrakter for 134,58 millioner kroner i årets første anbudsrunde i Region vest. Det er 25 prosent mer enn det de øvrige anbyderne ligger an til å få til sammen.

Veidekke er tydeligvis veldig interessert i asfaltkontrakter for tiden. Både i Region nord, midt og vest har firmaet kommet mye bedre ut en konkurrentene. I den siste konkurransen i Region øst hvor det ser ut til å bli tre vinnere, ligger Veidekke lavest på den største kontrakten. Bare i sør er det NCC som forsyner seg mest.

I vest har seks asfaltkontrakter vært ute på anbud. Lemminkäinen og NCC deltar i alle konkurransene. Veidekke deltar i fire, mens Velde Asfalt fra Sandnes deltar i to og Peab i en.

Veidekke ser ut til å sikre seg tre kontrakter, Lemminkäinen to og NCC en. De to siste anbyderne gjør seg neppe forhåpninger om kontrakter denne gangen.

To oppdrag i hvert av de tre fylkene i Region vest er utlyst i første anbudsrunde. Dette er tallene:


Riksveger i Sør-Rogaland


Veidekke                                23,339 mill.
Lemminkäinen                     25,855 mill.
Velde Asfalt                           28,067 mill.
NCC                                        28,288 mill.

 

Riks- og fylkesveger i Nord-Rogaland og indre Ryfylke

Lemminkäinen                     27,251 mill.
NCC                                       28,849 mill.
Velde Asfalt                          30,750 mill.
Veidekke                               31,533 mill.

 

Riksveger i Bergen og omegn                     

NCC                                      45,884 mill.
Lemminkäinen                   46,349 mill.

 

Riksveger i Sunnhordland, Voss og Hardanger

Lemminkäinen                  34,400 mill.
NCC                                     35,718 mill.

 

Nordfjord                 

Veidekke                             50,696 mill.
NCC                                     54,007 mill.
Lemminkäinen                  61,975 mill.

 

Sunnfjord

Veidekke                              60,545 mill.
NCC                                      72,313 mill.
Peab                                     76,949 mill.
Lemminkäinen                    81,560 mill.
 

Forsiden akkurat nå