Dronefoto av brua før arbeidene startet opp.
Dronefoto av brua før arbeidene startet opp. (Foto: Rolf-Ivar Buerengen/MOVAR/Vike fylkeskommune)

Undersøker fortsatt området: Nore bru er åpnet i ett felt

Fylket håper å kunne slippe på all trafikk i løpet av en uke.

På morgenen tirsdag 20. april klokka 06 åpnet Viken fylkeskommune ett felt over fylkesvei 120 Nore bru (Vålerveien) for trafikk. I tillegg åpnet fylket gangveien.

Men veien er ikke åpen for spesialtransport.

Arbeidet med å stabilisere brua har pågått gjennom hele helgen, melder fylket på sin hjemmeside.

– Vi vurderer brua som så stabil at vi åpner den i ett felt, sier Arne Bjørklund, seksjonsleder ved avdeling for drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune.

Fylket har satt inn trafikkdirigenter til å dirigere trafikken på hver side av brua. De dirigerer trafikken over brua fra klokka 06 og fram til klokka 19, deretter er det lysregulering.

Det er sørgående felt som er åpnet, med fartsgrense på 30 km/t over brua.

Les også

Usikkert når trafikken går som normalt

Det er foreløpig usikkert når trafikken vil gå som normalt på brua.

– Vi fortsetter å gjøre målinger av belastningen på brua. Vi håper å kunne slippe på all trafikk i løpet av en uke, sier Bjørklund i meldingen.

Det var i forbindelse med arbeid med ny vannledning under Nore bru at det oppsto sprekker i grunnen. Fylkeskommunen stengte fylkesveien torsdag 15. april for å gjøre nærmere undersøkelser.

Les også

Forsiden akkurat nå