- Det store spørsmålet er hvorfor og hva kan vi gjøre for å få flere kilometer veg for hver krone vi bruker, sier Kjell Inge Larsen fra Fremskrittspartiet.
- Det store spørsmålet er hvorfor og hva kan vi gjøre for å få flere kilometer veg for hver krone vi bruker, sier Kjell Inge Larsen fra Fremskrittspartiet. (Bilde: Colourbox)

-Uakseptabelt dyrt med veg i Norge

Norge trenger ikke være verdens dyreste land å bygge veger i, mener Kjell Ivar Larsen for FrP.

-Vi hører stadig at vanskelig typografi og klima gjør Norges veger til de dyreste å bygge og vedlikeholde i verden. Men det er en sannet med store modifikasjoner, sier Larsen.

 

50 prosent dyrere pr km

Stortingsrepresentanten viser til at produktivitetskommisjonen har nylig fremlagt tallmateriale som viser at det er veldig mye dyrere å bygge ut motorveg i Norge enn i Sverige og Danmark. Kostnadsbildet for mange prosjekter har vært økende. Det er over 50 prosent dyrere å bygge én kilometer veg i Norge, enn om du skulle bygge den samme vegstrekningen i Sverige ifølge Produktivitetskommisjonen.

-På sammenlignbare vegstrekninger ser vi at det er mye dyrere her til lands enn våre naboland. Ikke bare koster det mer, men prosjektene tar mye leger tid å realisere i Norge enn i Sverige og Danmark. Det store spørsmålet er hvorfor og hva kan vi gjøre for å få flere kilometer veg for hver krone vi bruker, sier Larsen.

 

Inviterer til møte med aktørene

Nå har Fremskrittspartiets stortingsgruppe invitert sentrale aktører til seminar slik at de kan komme med sine innspill på hvorfor vegbygging er uforholdsmessig dyrt i Norge. Seminaret om kostnadseffektiv vegbygging på Stortinget tirsdag 24 mars, er tenkt til å gi politikere ideer og verktøy for hvordan å gjøre veibyggingen i landet mer effektiv i fremtiden.

-Vi politikere kan i stor grad bidra slik at vi alle får mer veg for pengene. Vi har eksempelvis en rekke særnorske reguleringer som bidrar til å skyte vegutbyggingskostnadene til værs. Nå skal vi snu alle steiner for å identifisere og  fjerne kostnadsdrivende momenter i alle ledd i kjeden for vegutbygging. Dette seminaret hvor aktørene selv kan komme med sine vurderinger og innspill er en sentral del i dette arbeidet, sier Larsen.

Forsiden akkurat nå