Dette er ikke en blindveg, det er fylkesveg 48 gjennom Tysse, kommunesentret i Samnanger. Innbyggerne her må vente til sommeren 2015 på at vegen skal få avløsning av Tyssetunnelen. (Foto: Google)
Langs Tysseelva øst for tunnelen har grunnforholdene vist seg å være mye dårligere enn Vegvesenet regnet med. (Ill.: Statens vegvesen)

Tyssetunnelen blir forsinket

Dårlige grunnforhold forsinker Tyssetunnelen i Samnanger i Hordaland. Åpningen finner sted sommeren neste år - bortimot et halvt år senere enn opprinnelig forutsatt. Nå er elektroarbeidet utlyst med frist 5. mai.

Tyssetunnelen er 2,3 km lang. Den skal føre fylkesveg 48 utenom tettstedet den er oppkalt etter. Prosjektet omfatter også vel 5 km veg i dagen på fylkesveg 48 og fylkesveg 7.

- Øst for tunnelen har grunnforholdene vist seg å være mye dårligere enn vi trodde, sier prosjektleder Svein Rosseland i Statens vegvesen. - Masseutskiftingen i vegtraséen ble omfattende. Ovenfor vegen måtte vi også fjerne mer masse enn vi regnet med. Her er det bygd flere støttemurer der det var planlagt skjæringer. Til sammen har vi fjernet ca. 100 000 kbm mer løsmasser enn beregnet.

- Hva med tunnelen?

- Der har arbeidet gått helt etter planen, sier Svein Rosseland.

Jobben som er utlyst nå, gjelder levering og montering av elektrisk utstyr både i tunnelen og i veg i dagen.

Oppdraget omfatter blant annet ca. 200 tunnelarmaturer, 152 veglysarmaturer inkludert master, 24 km sterkstrømskabel, 8,5 km fiberkabel, 2,3 km utstrålende antennekabler, en telefonsentral, en radiosentral, 15 nødstasjonsskap, 4 transformatorer, 3 tavler og 6 UPS.

Den som får kontrakten skal også montere 8 vifter, men leveringen av disse inngår ikke i denne entreprisen.

Innen 5. juni neste år må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå