Nye Led ledelys er en del av det omfattende sikkerhetsutstyret som nå er på plass i Granfosstunnelen. (Bilde:  EnergyOptimal)
Statens vegvesens prosjektleder Hilde Ulvik (Bilde: Jarle Skoglund)
Granfosstunnelen (Bilde:  EnergyOptimal)
Slik ser det for tiden ut på Mustadområdet, som tidligere var åpent ned til motorvegen. Snart blir det boliger her. (Bilde: Jarle Skoglund)
Granfosstunnelen (Bilde:  EnergyOptimal)

Ring 3 Granfosstunnelen i Oslo:

Tunnelrehabilitering utenom det vanlige

Rett før ferien kunne samferdselsministeren klippe snora og gjenåpne Granfosstunnelen i Oslo. I tillegg til en omfattende rehabilitering av tunnelen, har prosjektet sikret plass for over 300 nye boliger på Mustad ved Lysaker.

Byggingen har skjedd som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, som har bekostet for oppgradering av tunnelene, og Mustad Eiendom, som eier området rundt dagsonen og som har betalt for betongtunnelen. På den måten har de bygget et lokk over dagsonen på ca 200 meter, hvor Mustad om kort tid skal bygge over 300 nye boliger.

Granfosstunnelen er dermed blitt til to sammenhengende tofeltsløp på 2,9 km.

Det er Skanska som har vært hovedentreprenør på prosjektet, en jobb de fikk med en kontrakt på 580 millioner kroner. Samme entreprenør stor for byggingen av tunnelen som åpnet i 1992.

Snaut to år har arbeidet tatt, og rett før fellesferien kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippe snora som gjenåpnet den viktige tunnelen på ring 3 på grensen mellom Oslo og Akershus. Arbeidet har pågått i ett tunnelløp om gangen, slik at det har vært mulig å avvikle toveistrafikk gjennom ett av løpene.

 

Omfattende jobb

Prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen forteller at det meste er ferdig fra deres hånd nå, bare påkjøringsrampen i østgående retning ved Mustad-krysset gjenstår, og den vil være ferdig i begynnelsen av oktober.

-Tunnelen har gjennomgått full rehabilitering. Hele 20 000 kubikkmeter er kjørt bort av masser fra vegbanen. Store deler av bærelaget måtte skiftes ut fordi det var brukt en metode med sementstabilisering, som på 90-tallet gikk for å være billig og bra. Det har vist seg å bare være billig, fordi ble porøst, og lite egnet som fundament på veger. I tillegg til full utskifting av alt av ledninger og elektronikk, er det bygget et stort sedimenteringsbasseng. Dermed får man nå renset all avrenning som tidligere gikk rett ut i Lysakerelva, forteller Ulvik.

Det er montert 100 kameraer, ni rømningsveger, 39 nødstasjoner, nesten 3000 armaturer, 50 ventilatorer og ikke mindre enn 120 000 meter med elkraft- og fiberkabler.

 

Ny type ledelys

Fakta om Granfosstunnelen

 

Lengde: 2 400 meter firefelts motorveg i to løp

Løsmasser: 20 000 kbm

Betongarbeider: 22 000 kbm

Asfalt: 37 000 m2

Hovedentreprenør: Skanska

Kostnad: 920 mill kr

Byggherre: Statens vegvesen

Økt sikkerhet er bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen av vegtunneler som for tiden pågår, og derfor er det i Granfosstunnelen tatt i bruk en ny type led ledelys som har en etterlysende stripe i plastprofilen sammen med lysdioder. Den etterlysende stripen blir ladet opp av det vanlige tunnellyset, uavhengig av selve Led-stripen Hvis strømmen skulle bli borte, så vil man fremdeles ha et ledelys og mulighet for å komme seg ut av tunnelen.

Totalt 4 700 meter ledelys er montert i tunnelen, som er levert av selskapet EnergyOptimal.

Forsiden akkurat nå