Løpet til høyre er nordgående løp i Nordbytunnelen. Det blir helt stengt i tre måneder til høsten.
Løpet til høyre er nordgående løp i Nordbytunnelen. Det blir helt stengt i tre måneder til høsten. (Bilde: Anders Haakonsen)

Tunneloppgradering for en kvart milliard er utlyst

En ny stor tunneljobb er sendt ut på anbud. Innen 29. mai vil Vegvesenet ha pris på oppgradering av Nordby- og Smiehagentunnelen på E6. Entreprenørarbeidet er kostnadsberegnet til en kvart milliard kroner.

Begge tunnelene inngår i E6 sør for Oslo. Nordbytunnelen som ble åpnet i 1993, går mellom Vinterbro i Ås kommune og Vassum i Frogn. Den har to løp, hvert av dem er 3 850 meter langt.
Smiehagentunnelen ble åpnet i 1999. Den har bare ett løp, som er 892 meter langt. Det tar sørgående trafikk på E6. Nordgående trafikk går i dagen utenom tunnelen.
Oppgraderingen omfatter ikke bare arbeid som er nødvendig for å tilfredsstille kravene i tunneldirektivet. I Nordbytunnelen skal 5 200 kvm PE-skum brannsikres med sprøytebetong, og fjellet skal sikres med bolter. I den forbindelsen må betonghvelvet demonteres midlertidig 36 steder. Dessuten skal tverrslagene mellom løpene gjøres røyksikre.

 

Nytt vegdekke i Smiehagentunnelen

I Smiehagentunnelen blir hele vegdekket skiftet ut, og overvann- og drensledninger blir reparert. Videre skal det etableres et nytt renseanlegg for vann fra begge tunnelene pluss Vassumtunnelen som inngår i riksveg 23.
Elektro- og SRO-arbeidet blir omfattende. I de to E6-tunnelene og dagsonene mellom dem og på hver side av dem skal det monteres 896 skilt, 255 kjørefeltsignaler, 75 skiltmaster og 22 bommer. 103 km kabler skal demonteres eller rives og erstattes med nesten tilsvarende lengde nye kabler.
Alle de 94 ventilatorene i de tunnelene skal erstattes med nye. Disse får kapasitet til å ventilere en brann med en styrke på 100 MW.


Nordgående løp stenges i august

- Arbeidet blir så omfattende at de to tunnelene må holdes stengt i tre måneder. Nordgående løp i Nordbytunnelen tas først. Det blir stengt fra slutten av august, sier prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen.
- Det er ikke tatt en endelig avgjørelse om hvordan trafikken skal avvikles i denne perioden. En sannsynlig løsning er at begge feltene i sørgående løp blir reservert for trafikk retning Oslo om morgenen mens trafikk retning Moss går på gamle E6, som nå heter fylkesveg 156. Etter ca. kl 13 blir trafikken snudd slik at de som skal retning Moss bruker de to feltene i tunnelen.

 

Lange køer neste år

- Når de tre månedene har gått, blir resten av arbeidet i nordgående løp utført om natten mens det blir to-veis trafikk i sørgående løp.

- Neste år blir sørgående løp i Nordbytunnelen helt stengt i tre måneder. Samtidig blir Smiehagentunnelen stengt. Ved den tunnelen er det ingen omkjøringsmuligheter, derfor blir det to-veis trafikk på nordgående kjørebane. Det betyr at vi ikke unngår lange køer på E6 uansett. Derfor det to-veis trafikk også i nordgående løp i Nordbytunnelen mens den sørgående er stengt, sier Thomas Kalleberg.
Rambøl har prosjektert oppgraderingen, som skal være fullført innen 22. februar 2019.

Forsiden akkurat nå