Dette er søndre portal til Elgskauåstunnelen. Murene på hver side av kjørebanen skal ersattes med stålrekkverk med styrkeklasse H2.
Dette er søndre portal til Elgskauåstunnelen. Murene på hver side av kjørebanen skal ersattes med stålrekkverk med styrkeklasse H2. (Bilde: Google)

Tunneler i Buskerud oppgraderes

Tre tunneler på riksveg 23 i Buskerud er klare for oppgradering. Tunnelene har en samlet lengde på 3 630 meter. Anbudsfristen er satt til 20. november.

De tre tunnelene er Elgskauås- Stampleinås- og Merraskottunnelen med lengder på henholdsvis 2 645, 380 og 605 meter. De ligger på vestsiden av Oslofjorden, den lengste i Røyken kommune, de to andre i Hurum.

Oppgraderingen er prosjektert av Multiconsult. For å gi tunnelene en standard som samsvarer med tunnelforskriften skal alt elektrisk utstyr, inkludert vifter skiftes ut. Entreprisen omfatter både levering og montering av utstyret.

Den som får kontrakten skal utvide to tekniske bygg inne i Elgskauåstunnelen. Et teknisk bygg i dagen skal utvides, og det blir oppført to ny tekniske bygg i dagen i tilknytning til de to kortere tunnelene.

Utenfor tunnelene skal det monteres fjernstyrte bommer og doble røde stoppblinksignaler. Det blir overvåkningskameraer med forbindelse til Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart i januar. De første månedene skal arbeidet foregå utendørs og i de tekniske byggene i Elgkauåstunnelen. Da kan trafikken på vegen gå nokså normalt.

Fra midten av april begynner arbeidet i tunnelene for fullt. Det vil stort sett foregå om natten Mellom kl. 19 og kl. 6 blir tunnelene helt stengt for vanlig trafikk. Da kan mindre biler bruke fylkesveg 11 og en kommunal veg som omkjøringsveger, men for tungtrafikken er disse vegene for smale.

Vegvesenet regner med at tunnelene kan gjenåpnes for trafikk hele døgnet i oktober eller november neste år.

Forsiden akkurat nå