Leder Nils T. Bjørke i utvalg for miljø og samferdsel saget over en bjørkestokk og åpnet Bjørgatunellen. Han ble assistert av ordfører i Granvin, Ingebjørg Winjum og avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen. (Bilde: Statens vegvesen)
Det var stor fest og glede da Bjørgatunnelen på fv 7 i Granvin kommune kunne åpnes. (Bilde: Statens vegvesen)

Tryggere etter at ny tunnel åpnet i Granvin

Gleden er stor i Granvin og indre Hardanger etter at den 1,6 km lange Bjørgatunnelen kunne åpnes. Dermed er det rasfarlige Lussnadberget på fylkesveg 7 historie.

– Åpningen av Bjørgatunellen på fylkesveg 7 her i Granvin gir tryggere veg, bedre framkommmelighet og bedre livskvalitet for de som bor i bygdene her, sa leder i for miljø og samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune, Nils T. Bjørke, da han åpnet tunellen onsdag 16. november.

Åpningen ble markert ved at Bjørke saget over en bjørkestokk ved tunellåpningen på vestsida av Lussand.

Utvalgsleder Bjørke trakk fram at Bjørgatunellen er et viktig rassikringstiltak. 
– Fremdeles er det behov for mange flere slike prosjekter både på landsbasis og her i fylket. Det er derfor viktig at staten følger opp med penger til nye rassikringstiltak.

 

Totalt 280 millioner kroner har fylkeskommunen brukt på dette rassikringsprosjektet i indre Hardanger, og i tillegg til selve tunnelen på 1,5 km er det også bygget tilsammen 2,5 km ny veg på begge sider av tunnelen. 

Arbeidet med Bjørgatunellen startet opp for to år siden og er en viktig del av skredsikringsarbeidet på fylkesveg 7 i Granvin. Dette er den tredje rassikringstunnelen som er bygget i kommunen i løpet av de siste tre årene.

Nå er det den gamle vegen på Lussandsida som gjenstår i rassikringsprojsktet før alt står ferdig på denne tiden til neste år. Den gamle fylkesvegen skal senkes slik at den blir tilpasset den nye vegen og tunnelen. Det gjør at vegen må stenges i en periode mens vegen blir asfaltert.

Forsiden akkurat nå