Både to- og firbeinte har glede av det nye tilbudet langs Bråteveien. Tidligere var det langt mellom hver som tok seg fram for egen kraft på denne vegen. (Bilde:  Anders Haakonsen)
Dette ser ut som en minirasteplass, men det er egentlig et repot. Stigningen er brattere enn kravet for universell utforming. (Bilde: Anders Haakonsen )
Ny gang/sykkelvegen og ny støyskjerming har ført til økende boligpriser ved Bråteveien. (Bilde:  Anders Haakonsen)

Trygg ferdsel langs fv 380 i Skedsmo

Beboerne langs fylkesveg 380 i Skedsmo har endelig fått mulighet til å ta seg trygt fram for egen kraft. Det sørger en 1,9 km lang gang/sykkelveg for. For kort tid siden var det livsfarlig å gå langs vegen.

Fylkesveg 380 - Bråteveien - går mellom Strømmen og Hellerud ved fylkesveg 22, også kjent som gamle E6. Strekningen som har fått gang/sykkelveg går mellom Hellerud og Nordens vei på Skjetten. Den ble offisilet åpnet 30. mai.
Det er ikke mye randbebyggelse mot fylkesveg 380 på denne strekningen, men det er 7 sideveger med mye bebyggelse. Likevel var det veldig langt mellom myke trafikanter tidligere. Biltrafikken var stor, og den asfalterte flaten utenfor kantlinjen var så smal at den var en vits.


Høyere boligpriser

Nå er forholdene helt annerledes. Det nye tilbudet til myke trafikanter har allerede ført til at boligprisene i området har steget mer enn i kommunen for øvrig. Støyskjerming av boligene har trolig også litt av æren for det.
Gang/sykkelvegen er 3,5 meter bred. Langs den er det fem "rasteplasser", som består av en benk og en søppelkasse. Disse er lagd fordi stigningen på gang/sykkelvegen overskrider kravet til universell utforming. Hver "rasteplass" skal fungere som et repot hvor rullestolbrukere og andre kan ta et pust i bakken uten å hindre andre trafikanter.
720 kvm støttemurer er bygd opp langs det nye anlegget, 400 kvm er støpt og 320 kvm er bygd i naturstein. Det er satt opp 200 meter støyskjerm, og det er lagt 1 100 meter ny kommunal vannledning. Overvannsystemet er oppgradert.


Rammen sprekker ikke

Anleggsarbeidet ble igangsatt i januar i fjor. Huser Entreprenør fra Gjerdrum har hatt hovedentreprisen. Reguleringsplanen er lagd av Asplan Viak. Multiconsult har lagd byggeplanen og konkurransegrunnlaget.
Prosjektet har en kostnadsramme på 50,6 millioner kroner. Det endelige oppgjøret er ikke ferdig, men ikke noe tyder på at rammen skal sprekke. Hele beløpet dekkes av Akershus fylkeskommune.
Det gjenstår nå bare 600 meter før det er sammenhengende gang/sykkelveg mellom Strømmen og Hellerud. Reguleringsplanen for denne strekningen blir trolig vedtatt i løpet av året.

Forsiden akkurat nå