Stjørdalsveien i Trondheim med utsyn sørøstover. Her skal det komme ny undergang under jernbanen.
Stjørdalsveien i Trondheim med utsyn sørøstover. Her skal det komme ny undergang under jernbanen. (Foto: Google Maps)

Trondheim: Disse seks vil bygge sykkelvei mellom Dalenbrua og Lilleby skole

Pristilbudene ligger på mellom 35 og 46 millioner kroner.

Kontrakten handler om rundt 730 meter sykkelvei med fortau med tilhørende infrastruktur. Det er en del av hovedsykkelruten øst i Trondheim.

Arbeidet inkluderer også støyskjermer mot jernbanen, prefabrikkert gang- og sykkelveikulvert, plassbygde støttemurer, kalksementstabilisering og omlegging av eksisterende VA og fjernvarme.

Disse seks entreprenørene har meldt seg på i konkurransen om oppdraget: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Peab Anlegg 34.487.000
Søbstad 36.679.795
Grunnarbeid Entreprenør 36.744.522
Trym Anlegg 39.295.411
AF Decom 39.710.975
Winsnes Maskin & Transport 46.084.224

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Noen av hovedmengdene i kontrakten:

  • Masseflytting av jord: 6000 m3
  • Forsterkningslag: 4600 m3
  • Asfaltert sykkelveg med fortau: 5300 m2
  • Støyskjerm: 650 meter
  • Omlegging fjernvarme: 200 meter

Planlagt startdato er 1. mars 2021, og sluttdato er satt til 1. november 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå