Dagens bru har 1,5 kjørefelts bredde
Dagens bru har 1,5 kjørefelts bredde (Foto: Google maps)

Fv 707 Brå bru:

Trondheim: Brua er bygget i 1933 og for lengst moden for utskifting

Endelig kommer byggingen av ny Brå bru på fv 707 i Trondheim kommune ut på anbud.

Brå bru er lokalisert ca 8 km fra Klett og 14 km fra Flakk fergekai, langs Fv707 i Trondheim kommune. Dagens bru ble bygd i 1933, og er en stålbjelkebru med betongdekke i tre spenn og ca 1,5 kjørefelt, og en total lengde på 53,1 m.  

Les også

Tilstanden er kritisk

Bæreevnen til Brå bru har i flere år vært vurdert som kritisk (alvorlighetsgrad: høy) på grunn av korrosjon og riss i betongkonstruksjonen. Brua er smal (føringsbredde 4,5 m), ligger mellom to skarpe kurver, og utgjør en trafikksikkerhetsrisiko.

Det ble utført inspeksjoner i 2006, 2007 og i 2012 som alle avdekket og stadfestet betydelige skader med høy skadegrad på blant annet slitelag, landkar, rekkverk, pilarer og hovedbjelker. Det ble utført mindre reparasjoner av brudekket i 2016, men tilstanden på brua er fortsatt kritisk.

Nybrua blir 12 meter bred

Prosjektet som nå lyses ut består av byggingen av nye Bråbrua, en tre-spenns spennarmert betongbjelkebru på 72 m, samt riving og fjerning av dagens Brå bru. 

Brua skal få to kjørefelt og egen gang- og sykkelvei, slik at bruas totale bredde blir 12 meter.  I tillegg til brua skal det bygges ca 210 m ny fylkesvei for å koble dagens fylkesvei til den nye brua.

I tilknytning til veien skal det etableres en landbruksavkjørsel, og gjennomføres mindre tilpasninger til eksisterende avkjørsler. Arbeidene skal foregå over en dyp ravinedal med bratte sider, og anleggsområdet ligger i dels skrånende jordbruksterreng.  

Byggherre er Trøndelag fylkeskommune, som skal ha en tilbudskonferanse om prosjektet 28. februar. Tilbudsfrist er satt til 27. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå