Fra Trøndelags fylkestings behandling av spørsmålet om egenregi i veidriften
Fra Trøndelags fylkestings behandling av spørsmålet om egenregi i veidriften (Foto: Trøndelag fylkekommune)

Veidrift i egenregi oppe i fylkestinget

Trøndelag skal ha egen veimester - men vil fortsatt sette bort bruvask og elektro

Det forrige fylkestinget bad om en plan for veidrift i egenregi. Nå har dagens fylkesting behandlet forslaget.

I forslaget fylkestinget i Trøndelag hadde til behandling onsdag, var det pekt ut tre områder innen drift og vedlikehold av fylkesveiene som kunne egne seg for å driftes av fylket selv. Det var bruvask, drift og vedlikehold av ulike elektriske anlegg samt rollen som veimester.

Men fylkestingsbehandlingen viste at stemningen ikke var entydig positiv til fylkesrådmannens forslag, og det var Senterpartiets 13 fylkestingspolitikere som sammen med de borgelige partiene stemte ned forslaget om at bruvask og elektro skulle tas inn som egenregidrift. At fylkeskommunen skal etablere egne veimestere for å ha hovedoppsyn med veinettet, fikk imidlertid flertall.

Det var forøvrig en hard debatt om saken i fylkestinget, som tydeliggjorde de tradisjonelle politiske skillelinjene i synet på offentlig og privat drift.

Les også

Direktør for veger i Trøndelag fylkeskommune, Eva Solvi Foto: Trøndelag fylkeskommune

Vegmesteren tilbake som offentlig tjenestemann

Direktør for veier i Trøndelag fylkeskommune, Eva Solvi, sier følgende om veimesterrollen i siste utgave av Våre Veger:

– De skal være veiavdelingens vaktmestere, som holder oversikten, registerer skader og vedlikeholdsbehov, ha den daglig oppfølgingen med entreprenører som utfører oppdrag for fylkeskommunen, og endog selv gjør enkle driftsoppgaver som å åpne vannveier og rette på skilt.

Solvi forteller at de tenker seg at veimesterrollen innføres stegvis etter hvert som nye driftskontrakter inngås med virkning fra 1.september 2021.

Les også

Kraftig prisstigning var bakgrunnen

Det var anbudsrunden i fjor der syv driftskontrakter i Trøndelag fylke ble lyst ut i entreprenørmarkedet, som var foranledningen til at fylkespolitikerne i juni gjorde det oppsiktsvekkende vedtaket om at fylkeskommunen skulle lage en plan for å ta drift og vedlikehold av fylkesveiene helt eller delvis i egenregi.

Anbudsrunden på driftskontraktene viste en kraftig prisøkning, samtidig som det var få tilbydere på noen av kontraktene. Dette til tross for at fylket hadde delt opp det som tidligere var fire kontraktsområder, til syv kontrakter i håp om å tiltrekke seg flere av de mindre og lokale entreprenørene.

Men resultatet ble i stedet så høye priser at fylket valgte å avlyse hele anbudsprosessen, og heller brukte opsjonsmuligheten i de eksisterende kontraktene ved å forlenge dem med ett år. Nå er de de syv kontraktsområdene igjen gjort til fire, og oppdragene er lyst ut med anbudsfrist 2. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå