Eksempel på siktrydding på Fosen i Trøndelag.
Eksempel på siktrydding på Fosen i Trøndelag. (Foto: Trøndelag fylkeskommune.)

Trøndelag fylkeskommune lyser ut trafikksikkerhetskontrakt

Kontrakten inneholder tiltak innen trafikksikkerhet og vedlikehold.

– Kontrakten inneholder trafikksikkerhetstiltak og vedlikeholdstiltak, og kan minne om en rammeavtale der entreprenør vil få tildelt oppdrag etter hvert som de er klar for utførelse, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Kontrakten vil bli lyst ut 5. januar 2021. Den skal fram til utgangen av 2022 og gjelder for den sørlige delen av Trøndelag (se kart nederst på siden).

Følgende arbeider er inkludert i kontrakten:

  • Vegforsterkning
  • Utbedring og bygging av nye busslommer med leskur
  • Opphøyde gangfelt/fartsdempere
  • Siktrydding
  • Utvidelse av vegskulder
  • Asfaltering
  • Støttemurer
  • Støyskjermer
  • Stikkrenner
  Foto: Jarle Skoglund

Forsiden akkurat nå