Trøndelag fylke lyser ut ny rammeavtale på inntil 50 mill
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Trøndelag fylke lyser ut ny rammeavtale på inntil 50 mill

Her kan tre entreprenører få oppdrag.

Trøndelag fylke har lyst ut en kontrakt som heter Rammeavtale for vegarbeider- Miljøpakken-2022.

Fylket vil inngå en rammeavtale for en rekke veiarbeider, og de skal hovedsakelig skje i Trondheim.

Fylket akter å inngå kontrakt med inntil tre entreprenører.

Arbeidene gjelder disse hovedområdene:

  • Massetransport til og fra anleggsplass/tipplass, fjerning av trær, kantstein og andre
    veiobjekt
  • Oppbygging av veikropp, kummer og ledninger og tilhørende grunnarbeid der dette er
    behov
  • Bygging av murer, grøntarealer og skråninger, støyskjerming tiltak, kantstein, rekkverk
    og gjerder, trafikkregulering, skilt, signalanlegg, asfalt og vegmerking og optisk ledning

Rammeavtalen varer i ett år fra kontraktinngåelse, men oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med enda ett år.

Fylket opplyser at rammeavtalen har en begrensning på 25 millioner kroner for første år. Samme sum gjelder for det eventuelle andre året.

Frist for å gi tilbud er 2. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå