Seks fylkesveikontrakter lyses ut.
Seks fylkesveikontrakter lyses ut. (Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Asfaltering av fylkesveiene i Trøndelag

Trøndelag fylke lyser ut asfaltkontrakter for 136 mill

Nesten 165.000 tonn skal legges på fylkesveiene.

En liten og fem ganske store fylkesveikontrakter med en anslått verdi på tilsammen nesten 136 millioner kroner er på vei ut i markedet i Trøndelag.

Kontrakt Røros:

8540 tonn asfalt skal legges, og 2300 m2 skal freses. Det aller meste skal legges på fylkesvei 30, og litt på fylkesvei 31.

Verdien er anslått til 7,6 millioner kroner.

Kontrakt Snåsa:

Det skal legges omkring 34.500 tonn asfalt og freses 3300 m2 dekke. De lengste strekningene: Nesten 14 kilometer av fylkesvei 763 og 11,4 kilometer av fylkesvei 7006.

Her blir det vekting av CO2-utslipp ved evaluering og tildeling av kontrakt.

Anslått verdi: 28 millioner kroner.

Kontrakt Trondheim:

Rundt 32.500 tonn asfalt skal legges, og 45.800 m2 dekke skal freses. Mye skal legges på fylkesveiene 705, 707 og 710, samt fylkesvei 6650 og en del andre. Lengste enkeltstående strekning er fylkesvei 6712 Selbustrand-Tømra på 8,7 kilometer.

Også her er verdien anslått til 28 millioner kroner.

Kontrakt Frosta:

Her skal det legges vel 34.600 tonn, og snaue 1000 m2 skal freses. Fylkesvei 6818 får de lengste strekkene med ny asfalt; to forskjellige strekninger på til sammen 8,5 kilometer.

Også her blir det vekting av CO2-utslipp ved evaluering og tildeling av kontrakt.

Anslått verdi: 26,7 millioner kroner.

Kontrakt Innherred:

Nesten 31.200 tonn asfalt skal legges, og rundt 1600 m2 skal freses. Lengste sammenhengende strekning er 10,3 kilometer av fylkesvei 17 Namdalseid-Sjøåsen.

Verdien er anslått til 25,4 millioner kroner.

Kontrakt Trøndelagskysten:

Her skal nesten 24.500 tonn asfalt legges. Nesten 11.600 m2 skal freses. Største enkeltoppdrag: 8,6 kilometer på fylkesvei 65 Holte-Bolme.

Anslått verdi for denne kontrakten: 20,2 millioner kroner.

Frist for å gi tilbud for alle kontraktene er 3. april.

Les også

Forsiden akkurat nå