DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Troms og Finnmark lyser ut en hel haug med driftskontrakter 

Her blir det brøytekontrakter i absolutt alle størrelser.

Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund
8. mars 2021 - 15:55

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått et ganske fragmentert veinett etter at det overtok en rekke veier fra Vegvesenet.

I år er fylket i gang med å lyse ut en rekke driftskontrakter for fylkesveiene. Resultatet er at det er snakk om alt fra temmelig store kontrakter til små fylkesveistubber på øyer, nes og utvær hvor det ville vært forferdelig upraktisk å gjøre noe annet enn å lyse ut veidriften som en egen kontrakt.

– Et taktskifte, kommenterer fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (AP) i en pressemelding, når fylket nå tar kontroll over eget veinett.

De følgende seks driftskontraktene er lyst ut pr. 7. mars i år: 

Driftskontrakt 5412 Porsanger-Nordkyn 2021-2026:

De berørte fylkesveiene fra Lakselv og nordøstover. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

Dette er en temmelig stor kontrakt, som omfatter kommunene Porsanger, Lebesby, Tana og Gamvik. Fylket skriver her spesifikt «Nordkyn» i utlysingen, men de fleste er vant til at det heter Nordkinn. Men samma det, vi vet hva det er snakk om, og det er det meste av fylkesveiene som strekker seg nordøstover fra Lakselv innerst inne i Porsangerfjorden og helt opp til for eksempel Gamvik.

Og i Finnmark er det jo som bekjent avstander å snakke om. Veinettet i oppdraget er på vel 411 kilometer vei, hvorav kun en snau halvannen kilometer med gang- og sykkelvei og 1800 meter med kommunal vei etter hvert.

Fra første sesong er spesifikke deler av fylkesvei 98 (Ifjordfjellet) med i kontrakten, men de forsvinner fra og med september 2023.

ÅDT er på drøye 2400 på det meste. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder. Frist for å gi tilbud på Porsanger-Nordkyn-kontrakten er 14. april.

 

Driftskontrakt 5413 Smørfjord-Havøysund 2021-2016:

Omfatter Porsanger, Hammerfest og Måsøy Kommune. Veinettet er på 98 kilometer vei totalt, inkludert litt fortau og kommunal vei.

Fylket har opsjon på 1+1 ekstra år.

Driftskontrakt 5401 Hinnøy 2021-2026:

Omfatter deler av Harstad kommune og deler av Kvæfjord kommune. Veinettet er på drøye 154 kilometer, hvorav 13 kilometer er gang- og sykkelvei.

Fylket har opsjon på 1 år ekstra.

Driftskontrakt 5414 Honningsvåg 2021-2026:

Veiene i driftskontrakten for fylkesveiene rundt Kamøyvær og Honningsvåg. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune

Omfatter fylkesveier i Nordkapp kommune, og er på 11,5 kilometer. Fylket har opsjon 1+1 år ekstra.

Driftskontrakt 5402 Øyriket 2021-2026:

Omfatter deler av Harstad kommune. Veinettet er på nesten 55 kilometer. Fylket har opsjon på å forlenge kontrakten med 1 år.

Driftskontrakt 5415 Gjesvær-Skarsvåg 2021-2026:

Stedet er Nordkapp kommune, og veinettet er på snaue 29 kilometer. Fylket har opsjon på 1+1 år ekstra.

For de fem siste kontraktene er tidsfrist for tilbud 7. april.

Les også

 

Totalt 4500 kilometer fylkesveier

Fylket beskriver det hele slik:

Dagens felles drifts- og vedlikeholdskontrakter (med Statens vegvesen) for områdene Hammerfest, Nordkyn, Porsanger, Nordkapp, Hinnøy og Øyrike utløper 31. august 2021.

De erstattes av flere mindre og større driftskontrakter. I Drift Øst (Finnmark) er det per dags dato cirka 1500 kilometer fylkesveier som skal driftes og vedlikeholdes, og tilsvarende er det rundt 3000 kilometer vei i Drift Vest (Troms).

Området Hammerfest og Nordkapp blir splittet opp i 12-17 mindre driftskontrakter for fylkesveiene. Totalt vil det utgjøre 309 kilometer fylkesvei fordelt på roder på fra fire til rundt 100 kilometer som den lengste strekningen. Disse vil primært omhandle vinterdrift med funksjonsansvar. 

Porsanger og Nordkinn får altså en større driftskontrakt for fylkesveiene i områdene på grunn av mer sammenhengende roder og fjelloverganger som må koordineres.

Hinnøy og Øyriket: Her blir det som nevnt to driftskontrakter for fylkesveiene i området. Førstnevnte vil inneholde fylkesveier på Hinnøy i Harstad og Kvæfjord kommuner, mens kontrakten Øyriket omfatter fylkesveier på Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy i Harstad kommune. Kontraktene vil ha en varighet på fire år, med opsjon på ett år. Kontraktene vil i hovedsak inneholde driftsoppgaver med funksjonsansvar for vinterdrift, samt beredskap for hendelser på veinettet i vinterhalvåret. 

Kontraktsformen blir en kombinasjon av fastpris og enhetspriskontrakter, der entrepriseformen er byggherrestyrt utførelsesentreprise. Det blir i tillegg satt kvalifikasjons- og miljøkrav. Det er planlagt at alle konkurransene skal lyses ut i løpet av mars 2021.

Les også

 

 

 
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.