Prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham i Fergefri E39 og regionvegsjef Berit Brendskag Lied.
Prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham i Fergefri E39 og regionvegsjef Berit Brendskag Lied. (Bilde: Kjell Herskedal)

Trenger penger til vedlikehold - og E39

Manglende vegvedlikehold og store økonomiske utfordringer for å kunne realisere en fergefri E39 var hovedtema på samferdselskonferansen i Kristiansund torsdag.

Konferansen er arrangert av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS.

Jan Fredrik Lund, som leder NTP-sekretariatet i Vegdirektoratet sa at det er behov for mye penger til drift og vedlikehold både av riks- og fylkesvegnettet. Totalforfallet på riksvegene beløper seg til 55-60 milliarder kroner. Forfallet bør fjernes innen 12 år, sa Lund.

 

Vegkronene sentraliseres

Regionvegsjef i Statens vegvesen Region Midt, Berit Brendskag Lied, sa at det må være en prioritert oppgave å ta vare på vegene vi allerede har her i landet.

-Å legge asfalt er noe av det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vi kan gjøre. Men før asfalten legges må det også gjøres en jobb, la hun til og minnet om klimaendringer, økende nedbør, stadig økende trafikk og stadig tyngre kjøretøy på vegene.

Møre og Romsdal har alene et etterslep på fylkesvegnettet på 5 milliarder kroner, og får altfor små overføringer til å redusere forfallet.

Jo mer samfunnsøkonomi skal vektes i prioriteringene i NTP, jo større andel går til de folkerike områdene i landet. Konsekvensen er en ytterligere sentralisering, sa fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal.

 

Gedigne økonomiske utfordringer

Prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham i Fergefri E39 . Hun mener at de økonomiske utfordringene for å gjennomføre dette gedigne prosjektet til 340 milliarder kroner er større enn de teknologiske problemene  man står overfor.

-Det er et samfunnsnyttig prosjekt som gir en mernytte ut over det en legger i samfunnsøkonomi. Effekten ved å fjerne fergene og erstatte dem med bruer og tunneler gir en større effekt, sa Kvalheim Dunham.

Hun opplyste at det blir arbeidet med nye modeller som på en bedre måte kan synliggjøre samfunnsnytten.

Forsiden akkurat nå