Nedbøyningen på midten kan såvidt skimtes på dette bildet. En helt ny metode skal benytes for å gi brua sin opprinnelige vertikalkurvatur.
Nedbøyningen på midten kan såvidt skimtes på dette bildet. En helt ny metode skal benytes for å gi brua sin opprinnelige vertikalkurvatur. (Bilde: Statens vegvesen)

Tre vil stramme opp Osstrupen bru

Tre entreprenører har gitt anbud på oppstramming av Osstrupen bru i Sunnfjord. BMO Entreprenør vil ha 31,402 millioner kroner for jobben og leder konkurransen.

Osstrupen bru er en fritt-frambyggbru med et hovedspenn på 198 meter. Sidespennene består av korte balastkasser som er forankret med kabler.

For å kompensere for nedbøyning ble brua bygd med overhøyde, men nedbøyningen har ikke stoppet opp. Brua må derfor forsterkes og løftes på midten.

 

Ny metode

For å oppnå det prøver Vegvesenet ut en ny metode. To parallelle rør skal legges inne i brukassen. Disse skal jekkes mot ballastkassene fra hver side.

Vegvesenet har bedt om pris på to løsninger, en basert på stålrør og en basert på rør av kompositt.

Det laveste anbudet fra BMO er på stålalternativet. For komposittalternativet vil BMO ha 34,849 mill.

NCC har bare gitt anbud på stålrør. Det er på 36,799 mill.

Siste anbyderer er Consolvo, som vurderer de to alternativene veldig forskjellig: 33,401 mill. for stål, 52,983 mill. for kompositt.

 

Tre millioner i rabatt

Vegvesenet gir et fradrag i anbudssummene på tre millioner kroner for bruk av kompositt. Grunnen er at dette materialet er mye lettere enn stål og gir dermed overbygningen et større oppløft. Komposittrørene veier 56 tonn, stålrørene veier 144 tonn. De tre millionene er trukket fra i anbudene fra BMO og Consolvo.

Forsterkingen av brua er prosjektert av Vegdirektoratet, i samarbeid med Johs Holt og Fireco fra Fredrikstad. Byggetiden blir 13 måneder.

Oppdraget omfatter også utskifting av en fuge midt på brua og legging av ny fuktisolering og nytt slitelag.

Osstrupen bru fører fylkesveg 542 over et sund med samme navn. Brua ligger i Flora kommune øst for Florø. Den ble åpnet i 1976.

Forsiden akkurat nå