Oppgradering av det såkalte Ambulansekrysset i Førde er et av tiltakene som nå skal iverksettes.
Oppgradering av det såkalte Ambulansekrysset i Førde er et av tiltakene som nå skal iverksettes. (Foto: Google Maps)

Førdepakken

Tre vil konkurrere om nye oppdrag i Førdepakken

Tre lokale entreprenører er prekvalifisert.

Alle de tre firmaene som leverte kvalifikasjonsmateriale til prekvalifiseringsrunda for de tre neste tiltakene i Førdepakken, er blitt kvalifisert, og har fått invitasjon til å levere inn tilbud på oppdraget.

De tre firmaene som nå konkurrerer om tiltak nummer 2, 12 og 13, er:

  •  Magne Hafstad AS
  • Entreprenørservice AS
  • Aurstad Tunell AS

De to første firmaene holder til i Førde, mens Aurstad Tunell holder til i Hovdebygda, mellom Ørsta og Volda.

Les også

Gang-, sykkel-, og bilvei

Prosjektet Førdepakken skal gi bedre infrastruktur og sentrumsutvikling i Førde i Sunnfjord i Vestland fylke. Pakken inneholder 20 definerte tiltak, og første oppdrag ble lyst ut i desember 2016.

Flere av tiltakene er allerede utført eller nærmer seg ferdigstilling, og når alle tiltakene etter planen er avsluttet i 2023, vil det være brukt mer enn halvannen milliard kroner på oppgradering av veiene i området.

I tiltak 2,12 og 13, som nå står for døren, skal dette bygges:

Tiltak 2: 250 meter av fylkesvei 600, 670 meter gang- og sykkelvei og en del annet.

Tiltak 12: 600 meter kommunal vei

Tiltak 13: 460 meter gang- og sykkelvei langs E39 fra Liavegen til Skjæret.

Oppdraget er lyst ut som konkurranse med forhandling. Det vil bli avholdt en tilbudskonferanse i Førde 18. august, og alle tiltakene skal være fullført inn 1. november 2022. 

Les også

Forsiden akkurat nå