Moatunnelen ble åpnet i 2002. Nå trenger den oppgradering for å tilfredsstille kravene i tunneldirektivet.
Moatunnelen ble åpnet i 2002. Nå trenger den oppgradering for å tilfredsstille kravene i tunneldirektivet. (Bilde: Google Maps)

Tre tunneler i Ålesund skal oppgraderes

Oppgradering av tre tunneler i Ålesund er sendt ut på anbud. De er ikke lange, men trafikken gjennom dem er stor. Anbudsfristen går ut 14. oktober.

De tre er den 560 meter lange Moatunnelen, den 840 meter lange Blindheimstunnelen og den 314 meter lange Hatlaåstunnelen. De to første inngår i E39, den siste i E136.

Årsdøgntrafikken gjennom de tre tunnelene er 22 000 (Blindheimstunnelen), 19 000 (Hatlaåstunnelen) og 11 000 (Moatunnelen).

I alle tunnelene skal det elektriske anlegget skiftes ut. I Blindheimstunnelen skal det monteres overvåkningskameraer. I Hatlåstunnelen skal 3 400 kvm usikret PE-skum fjernes. Etterpå skal tunnelen renskes og sikres, og ny vann- og frostsikring skal monteres gjennomgående.

Prosjekteringen av oppgraderingen av de tre tunnelene er utført av det islandske selskapet Mannvit. Jobben skal være fullført høsten neste år.

Forsiden akkurat nå