Tre nye driftskontrakter i Finnmark - og en i Troms
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Tre nye driftskontrakter i Finnmark - og en i Troms

Stadig flere små driftskontrakter fra Troms og Finnmark fylke.

Fylket har tidligere lyst ut en rekke mindre driftskontrakter, og nå kommer noen til.

Driftskontrakt 5420 Alta 2022-2027 handler om fylkesveier i Alta, Loppa og Hasvik kommuner, totalt vel 85 kilometer, hvorav 12,4 er gang- og sykkelvei samt fortau. I tillegg inngår prosess 74.12 Parklike arealer - kantklipp på kontrakt 5418 Loppa-Hasvik. Trafikken på veinettet varierer fra 20 til 6700 i ÅDT.

Driftskontrakt 5427 Kautokeino 2022-2027 består av snaue 40 kilometer fylkesvei, med ÅDT som er på fra 100 til 300.

Driftskontrakt 5426 Masi 2022-2027 foregår også i Kautokeino kommune og er på så lite som vel seks kilometer vei. ÅDT er på fra 160 til 300.

For disse tre kontraktene er det en gjensidig opsjon på å forlenge dem med 12 + 12 måneder.

Frist for å gi tilbud er 13. april.

Og så har vi driftskontrakt 5409 Oksfjord 2022-2027, som dreier seg om 11,3 kilometer av fylkesveiene 7954 og 7956 i Nordreisa kommune. ÅDT er på mellom 100 og 150. Denne kontrakten har en gjensidig opsjon for forlengelse med 12 måneder. Begge kontraktspartene skal være enige i en slik forlengelse.

Tilbudsfrist for Oksfjord-kontrakten er 22. april.

Les også

 

Forsiden akkurat nå