DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tre nye driftskontrakter for kantklipp i Telemark og Vestfold

Fylket har skilt ut kantklipp og gjerdehold i egne kontrakter.

Kantklipp, Hedemarken, september 2019.
Kantklipp, Hedemarken, september 2019. Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
12. mai 2021 - 07:53

Vestfold og Telemark fylkeskommune har endret en del i driftskontraktene sine, og har blant annet skilt ut de såkalte grønt-oppgavene fra de ordinære driftskontraktene. Fylket har også endret noe på prosessene i disse kontraktene. Det betyr blant annet at flere arbeidsoppgaver nå skal utføres etter bestilling, i stedet for at entreprenøren pålegges et funksjonsansvar.

Fylket har nylig lyst ut disse tre kontraktene for drift og vedlikehold av vegetasjon og gjerder langs fylkesveiene:

 • Grenland
 • Vestfold nord
 • Rjukan

Kontraktene varer i nesten fem år, og har opsjoner på forlengelse. Alle kontraktene starter 1. februar 2022, og varer til 30. november 2026. Vestfold nord-kontrakten har opsjon på utvidelse i inntil tre år, mens de to andre har tilsvarende opsjon på to år.

Disse oppdragene omfatter altså skjøtsel av grøntanlegg og skråninger, parklike og naturlike arealer og drift av gjerder og viltgjerder.

Kontraktene omfatter også planlegging, beredskap, dokumentasjon, rapportering, publikumsinformasjon til publikum og andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Noen eksempler på arbeidene i kontraktene:

 • Klipp av plen og engarealer
 • Gjødsling og ugrashåndtering i buskfelter og blomsterplantinger
 • Ungtrepleie og kolling av bytrær
 • Kantklipp langs fylkesveier og tilhørende gang- og sykkelveier samt søppelrydding
 • Skogrydding
 • Vedlikehold av gjerder

Typiske tilleggsarbeider i kontraktsperioden kan for eksempel være:

 • Oppgradering av buskfelter
 • Reetablering av siktlinjer
 • Reparasjon av skader
 • Bistand til andre entreprenører ved ekstremhendelser
 • Sprøyting av uønskede arter

Kontrakt 3851 Grønt Grenland 2022-2026 omfatter fylkesveiene i Skien, Siljan, Drangedal, Nome og deler av Midt-Telemark og Larvik kommune. Veilengden er 462 kilometer inkludert 46 kilometer gang- og sykkelvei.

Kontrakt 3850 Grønt Vestfold nord 2022-2026 dreier seg om fylkesveier i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Veilengden er 504 kilometer (hvorav 64 kilometer gang- og sykkelvei).

Kontrakt 3852 Grønt Rjukan 2022-2026 berører Tinn, deler av Hjartdal, Notodden og Vinje kommuner. Her er veilengden 275 kilometer (inkludert fem kilometer gang- og sykkelvei).

Tilbudsfrist for alle tre kontraktene er 4. juni 2021.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.