Kart over strekningene i den nye Hålogalandsveien.
Kart over strekningene i den nye Hålogalandsveien. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Tre leverandører videre i kampen om milliardprosjekt i nord

Tre leverandører er nå godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien.

– Dette er godt nytt og sikrer oss en god tilbudsprosess av høy kvalitet. Med reell konkurranse mellom tre sterke aktører sikrer vi oss også at dette store og viktige prosjektet blir levert til markedspris.

Det sier utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik, i en pressemelding.

– Det blir også svært spennende å se hvordan leverandørene vil løse de strenge klimakravene vi har lagt inn i denne kontrakten, sier avdelingsdirektør og prosjektsjef Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Les også

Mye kompetanse

Kontraktsformen offentlig privat samarbeid (OPS) er bestemt av Stortinget. I OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien vil én leverandør få ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. De tre leverandørene er derfor organisert som OPS-selskap. De består av aktører med solid erfaring fra gjennomføring av kompliserte samferdselsprosjekt i liknende kontrakter.

Fakta om prosjektet

 E10 Hålogalandsveien omfatter 82 kilometer ny vei, fordelt på disse strekningene:

  • Riksvei 85 Sigerfjordtunnelen-Gullesfjordbotn
  • E10 Gullesfjordbotn-Steinsland v/Tjeldsund bru
  • Riksvei 83 Tjeldsundbrua-Fauskevåg
  • Riksvei 85 Kåringen-Fiskefjord

Det skal bygges totalt 27 kilometer tunnel fordelt på sju tunneler.

Selve utbyggingen er forventet å ligge på rundt ni milliarder kroner. Den øvre rammen for hele prosjektet, inkludert finansiering og drift i 25 år, samt grunnerverv, forarbeid, og utgifter til Statens vegvesen, er av Stortinget satt til 18,3 milliarder kroner.

Dagens vei er ulykkesbelastet med smal veibane, mange svinger og bratte stigninger. Ny vei vil gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden mellom Sortland og Harstad med om lag 40 minutter. Store deler av den nye veien vil få 90-sone.

– I tillegg er det gledelig at samtlige leverandører har knyttet til seg norske selskap med kompetanse innen prosjektering, bygging og drift, sier Johansen.

De tre leverandørene er:

  • Via Borealis

Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.

  • Nordland Forbinde

Ledes av Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, Intertoll Europe Zrt, Intertoll Limited, Duna Intertoll Zrt, Mecsek Autopalya-uzemelteto Zrt, Intertoll Polska Sp. z o.o, Intertoll Construction Sp. z o.o, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. og Intertoll Capital Partners B.V.

  • Skanska Hålogalandsvegen

Ledes av Skanska Norge AS som har med seg Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Les også

Tilbudskonkurranse med forhandlinger

Prosjektet går nå inn i en avklaringsfase. Målet er at leverandørene skal få detaljert kunnskap om hva de skal levere tilbud på, heter det i pressemeldingen.

I tilbudsfasen får hver leverandør levere tre tilbud. Etter første og andre tilbud får de veiledning av Statens vegvesen til forbedring av kvalitet og pris. Tredje og endelig tilbud avgjør hvem som vinner kontrakten. Erfaringen er at kvaliteten går opp og prisen ned ved bruk av denne konkurranseformen.

Frist for levering av første tilbud er planlagt i mai 2022. Tildeling og signering av kontrakt forventes å skje vår/sommer 2023. Med byggestart som forventes sommer/høst 2023, og en antatt byggetid på 6-7 år, kan ny vei stå ferdig og tas i bruk i 2029.

Les også

Forsiden akkurat nå