Gamle Bybro er et viktig kjennemerke i gatebildet i Tromndheim.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Gamle Bybro er et viktig kjennemerke i gatebildet i Tromndheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)

Tre kjemper om årets asfaltlegging i Trondheim

Trondheim kommune planlegger å legge totalt 12 000 asfalt på sitt vegnett denne sommeren. Anbudsåpningen viser at det vil koste dem over 20 millioner kroner.

Kontrakten vil også omfatte asfaltering av deler av det kommunale vegnettet i Klæbu kommune, som blir en del av Trondheim kommune i 2020. Det ligger også 1 000 tonn ekstra som skal brukes på fylkesveger som Trondheim Bydrift forvalter på vegne av Trøndelag fylkeskommune. 

Dette omfatter vedlikehold av eksisterende dekker. I tillegg kommer asfaltering knyttet til investeringsprosjekter innenfor vegområdet. 

 

NCC lavest

Ved anbudsåpningen var det NCC Industri som knepet ligger lavest, med et tilbud på 20, 092 millioner kroner. Hakk i hel ligger Peab med en pris på 20,530 millioner kroner, mens Veidekke Industri nok ikke kommer i betraktning denne gang med sitt tilbud på 24,983 millioner kroner.

Entreprenøren som kommunen velger å inngå kontrakt med, skal i utgangspunktet utføre oppdraget i løpet av 2018, men med opsjon på forlengelse også for neste år.

Stort etterslep på vegnettet

Ansvarlig for asfaltkontraktene i Trondheim Bydrift, Hussein Ali, forteller til Våre Veger at bevilgningene til ordinær asfaltering har ligget jevnt på rundt 24 millioner de siste årene.

-Bevilgningene til asfalt er nok fra en vegfaglig synsvinkel for små. Kommunenes sentralforbud (KS FoU prosjekt nr 154018) har gjennomført en analyse av vegnettet i forbindelse med kartlegging av forfall på kommunale vegnett i Norge, der Trondheim kommune var en kommune, og her slås det fast at etterslepet er på 1 000 millioner kroner. Mange steder blir det å legge ny asfalt et kortsiktig tiltak. Dårlig underbygning er hovedproblemet for mange av gatene her i byen, sammen med behovet for bedre drenering.

Ekstra vegpotter har hjulpet

Men bildet er ikke bare dystert, kan Hussein Ali fortelle: - Både i 2014 og i 2017 ble det bevilget ekstramidler på tilsammen rundt 70 millioner kroner til forbedring av vegnettet, der man fikk tatt en del tyngre reparasjoner på vegnettet og kommunens bruer. Blant annet har Gamle Bybru fått en lenge etterlengtet oppgradering.

Det kommunale vegnettet i Trondheim omfatter ca. 525 km veg og 102 km gang- og sykkelsti. Det er Trondheim bydrift som har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens vegnett.

Forsiden akkurat nå