Vestlia bru på E39 i Lindesnes kommune trenger ny kantdrager og nytt rekkverk, og det skal ryddes i vegetasjonen rundt brua.
Vestlia bru på E39 i Lindesnes kommune trenger ny kantdrager og nytt rekkverk, og det skal ryddes i vegetasjonen rundt brua. (Foto: Google Maps)

Tre firmaer vil vedlikeholde bruer på riksveiene i Agder i to år

Veisikring er lavest i pris, og det med god margin.

Vegvesenets nye kontrakt for bruvedlikehold i Agder dreier seg om 16 fastsatte bruer, og det er en del arbeid med prosessbasert beskrivelse. Bruene er spredt geografisk utover fylket.

Tre firmaer hadde gitt tilbud da fristen gikk ut:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Veisikring 17.071.841
Consolvo 21.028.240
BMO Entreprenør 26.616.275

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Kontrakten gjelder disse bruene: 

 • Riksvei 9 Neset, Valle
 • E39 Rigedalen, Kristiansand
 • E39 Vestlia, Lindesnes
 • Riksvei 9 Viki, Valle
 • Riksvei 9 Einang, Valle
 • E39 Møllebakken, Kristiansand
 • Riksvei 9 Mosby, Kristiansand
 • Riksvei 9 Strai Øvre, Kristiansand
 • Riksvei 9 Strai Nedre, Kristiansand
 • Riksvei 41 Rauåna, Åmli
 • Riksvei 41 Myrene, Birkenes
 • Riksvei 9 Harstad, Valle
 • Riksvei 41 Gjermundnes, Åmli
 • Riksvei 41 Håbesland, Birkenes
 • Biejordet (kommunal vei), Grimstad
 • Riksvei 9 Rynningen, Valle

Arbeidene på sju av bruene har sluttfrist 1. november i år, mens resten skal være ferdige 11. november 2022.

Les også

Forsiden akkurat nå