Utbedringen av E16 i Valdres har pågått en stund, her fra strekningen Fagernes-Øylo. Nå står Turtnes-Øye for tur.
Utbedringen av E16 i Valdres har pågått en stund, her fra strekningen Fagernes-Øylo. Nå står Turtnes-Øye for tur. (Foto: Eli Ramstad/Statens vegvesen)

Tre firmaer får gi tilbud på E16 Turtnes-Øye i Valdres

Seks entreprenører ønsket å prekvalifisere seg for utbedringen av E16 Turtnes-Øye. Vegvesen har invitert tre til å gi tilbud og delta i forhandlinger.

Vegar Antonsen, prosjektleder i Vegvesenet. Foto: Statens vegvesen

Seks firmaer meldte seg på i konkurransen. De tre som har kvalifisert seg til forhandlinger med Statens vegvesen om hvordan utbedringen av den 3,2 kilometer lange E16-strekningen i Valdres skal løses, er:

  • Bertelsen & Garpestad
  • Brødrene Dokken
  • Entreprenørservice

– Innlevering av første pristilbud skal gjøres innen 28. april. Deretter skal vi gjennomføre forhandlinger med alle de tre entreprenørene. Formålet med forhandlingene er å forbedre tilbudene slik at de best passer til kravene stilt i konkurransegrunnlaget, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Etter at vi har gjennomført forhandlinger med alle entreprenørene så skal de levere et nytt og forbedret tilbud basert på tilbakemeldingene vi har kommet med i forhandlingene, sier han.

– Dette tilbudet skal leveres i mai/juni, og vi vil gjøre en evaluering av hvilket tilbud som oppfyller tildelingskriteriene best, det vil si beste forhold mellom pris og kvalitet.

Kontrakten skal være signert før sommeren, med oppstart av anlegget i august.

Utbedringen av E16 Turtnes-Øye skal være ferdig innen 15. september 2022.

Les også

Dette skal gjøres

På den 3,2 kilometer lange strekningen mellom Turtnes og Øye på E16 skal blant annet følgende skje:

  • Breddeutvidelse til 8,5 meter
  • Bedring av bæreevne og kurvatur
  • Bedring av drens- og overvannshåndtering
  • Forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
  • Nytt dekke
Les også

Forsiden akkurat nå