vegnatt
vegnatt (Colourbox)

Tre entreprenører vil drifte og vedlikeholde elektriske anlegg i Øst-Finnmark

En av dem er klart billigst. 

Anbudsåpningen fant sted onsdag, og dreier seg om drift og vedlikehold av elektriske anlegg på riks- og fylkesveger, gang- og sykkelveger, samt utstyr og installasjoner i Øst-Finnmark.

Disse har levert anbud: 

Varanger Kraft Entreprenør AS:    27.591.076

Gagama Elektro AS:                      35.474.149

BMO Elektro AS:                           38.975.422

Forsiden akkurat nå